nieuws

Rijkswaterstaat positief over verdubbeling rijksweg 31

bouwbreed

De verdubbeling van rijksweg 31 tussen Leeuwarden en Drachten heeft positieve effecten op de verkeersveiligheid en op het woon- en leefmilieu van de woonkernen tussen de beide steden. Verder is de bouw van een aquaduct of verhoogde brug in het trace noodzakelijk.

Deze conclusies trekt Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland in de mer-studie naar de verdubbeling van rijksweg 31. Het mer-rapport constateert dat de huidige lage brug over het Langdeel tussen Leeuwarden en Drachten een belemmering vormt voor de recreatievaart. Bovendien moet het brugdek enige malen per jaar verwijderd worden voor speciale transporten over het Langdeel. Het wegverkeer is dan gestremd.

Rijkswaterstaat stelt dan ook voor om een aquaduct of een verhoogde brug van 12,50 meter in het te verdubbelen trace aan te brengen. Voor de verhoogde brug draagt Rijkswaterstaat twee alternatieven aan: een ten westen van de huidige brug en een ter plekke van de huidige brug. Een verhoogde brug heeft als voordeel boven het aquaduct dat er minder effecten op bodem en water optreden. Het aquaduct heeft als voordeel dat een dergelijke constructie minder dominant in het landschap aanwezig is. De realisatie van een aquaduct is echter wel aanmerkelijk duurder dan de bouw van een verhoogde brug, namelijk f. 28 miljoen.

Minder files

Rijkswaterstaat meent verder dat de verkeersveiligheid gebaat is met verdubbeling. Het totaal aantal ongevallen neemt weliswaar toe, maar dat is volgens Rijkswaterstaat te wijten aan de verwachte, forse toename van het verkeer. Per afgelegde kilometer zal de verdubbelde N31 veiliger zijn, stelt het mer-rapport. Het aantal ongevallen stijgt namelijk ‘maar’ met 8 procent terwijl het aantal voertuigkilometers met 24 procent toeneemt.

Het rapport stelt tenslotte vast dat verdubbeling een positief effect heeft op het woon- en leefmilieu van de woonkernen tussen Drachten en Leeuwarden. Door de verdubbeling neemt de kans op files af. Daardoor zullen minder weggebruikers in de verleiding komen om uit te wijken naar een secundaire weg door de woonkernen.

Eind 1996 is bekend voor welk alternatief wordt gekozen. De werkzaamheden beginnen in 1997. De verdubbelde weg wordt op z’n vroegst in 2000 in gebruik genomen.

Reageer op dit artikel