nieuws

Registratie steigermaterieel werkt als rem op malafide handel

bouwbreed Premium

Vertegenwoordigers van materieeldiensten hebben vorige week kennis ke nemen van de activiteiten van het onlangs opgerichte bedrijf Mavemat BV. Het in Rotterdam gevestigde bedrijf gaat zich bezig houden met het op locatie repareren van steigerbuizen en het hierin aanbrengen van een codering of naam. “Doel is”, zo zegt de heer H. van Dongen van Mavemat, “het terugdringen van diefstal van het steigermaterieel en te komen tot een efficienter en veilig gebruik ervan.”

Voor de reparatie van het steigermaterieel alsmede het aanbrengen van een codering c.q. bedrijfsnaam gebruikt Mavemat een viertal kleine machines. Door hun gemakkelijke verplaatsbaarheid en mobiliteit bieden die de mogelijkheid het werk bij de klant aan huis hetzij op de bouwplaats uit te voeren. Materieeldienst Bergambacht BV had aan haar bedrijf aan de Lekdijk Oost, Mavemat de ruimte geboden deze nieuwe wijze van steigeronderhoud te demonstreren.

In het bijzonder het machinaal instanzen van de naam, eventueel in combinatie met een codering, had hierbij de grootste aandacht. Volgens Van Dongen ligt hier ook het kernpunt van de activiteiten omdat naar zijn mening daarmee een aanzet wordt gegeven diefstal van het dure materieel terug te dringen. “Willen we er in slagen dit probleem op te lossen dan is echter een collectieve aanpak noodzakelijk.” De steigermarkt is, naar zijn overtuiging, in staat de malafide handel buiten spel te zetten wanneer gezamenlijk wordt gewerkt aan een centrale registratie van gecodeerd steigermaterieel via een databank.

Door het steigermaterieel van een naam te voorzien kan worden voorkomen dat een steigerbedrijf of aannemer, zoals thans in de praktijk voorkomt, zijn gestolen materieel door handelaren wordt aangeboden.

Tijdens de bijeenkomst in Bergambacht waren de aanwezige materieeldiensten het er over eens dat het merken van steigermaterieel, de diefstalpreventie ten goede komt maar dat inspectie op het gebruik evenzeer noodzakelijk is. Reeds eerder is binnen de Vereniging van Steigerbedrijven (VSB) het idee geopperd een landelijk inspecteur aan te stellen die moet toezien op een legaal gebruik van steigermaterieel. Met een centrale registratie van het steigermaterieel wordt hem hierbij een uitstekend controlemiddel in handen gegeven. Volgens een VSB woordvoerder zou het onderwerp ‘landelijk inspecteur’ binnen de organisatie weer actueel zijn.

De activiteiten van Mavemat beogen naast diefstalpreventie ook een efficienter gebruik van het steigermaterieel en het verhogen van de veiligheid. Met de hiertoe ontwikkelde transportabele bewerkingsmachines is het bedrijf in staat op de bouwplaats of steigeropslag de steigerbuizen te richten van een naam te voorzien en de verschillende onderdelen naar aard en op lengte te selecteren. Dat geldt niet slechts voor de standaard stalen steiger. Ook systeemsteigers zijn machinaal te herstellen. Met een speciale krambank ke steigerdelen van verschillende dikte aan de einden tegen splijten met een kramplaat worden versterkt, die zo mogelijk gelijktijdig weer van een code of naam wordt voorzien. Bij opslag van deze steigerdelen blijft herkenning van het materiaal door middel van bedrijfskleur noodzakelijk.

“Belangrijk is”, zo meent de heer Van Dongen, “dat door regelmatig onderhoud en reparatie op locatie ook steeds veilig direct bruikbaar steigermaterieel voorhanden is. Verliezen als gevolg van diefstal of onbruikbaarheid door beschadiging, ke in grote mate worden geelimineerd, wanneer de bereidheid bestaat tot optimale registratie van het materieel en een regelmatig zo mogelijk periodiek onderhoud en inspectie ervan.”

Wat hem aangaat is de strijd tegen diefstal en jacht op lieden die gestolen materieel aanbieden begonnen.

Reageer op dit artikel