nieuws

Politie moet meer werk van milieu maken

bouwbreed Premium

Ingrijpende veranderingen kenmerken het Nederlandse politiebestel sinds de jaren tachtig. De milieutaak moest het in die reorganisatie vaak, maar zeker niet altijd ontgelden.

De reorganisatie bij de politie maakte de verhouding tussen politie, justitie, bestuur en gemeenteraden er niet beter op. De betrokkenheid van burgemeesters zal afnemen ,terwijl de officier van justitie nog moet wennen aan zijn nieuwe beheerstaak. Het ontbreekt de politie vooralsnog aan mensen die de weg inzake de milieutaken wijzen en het daarvoor benodigde enthousiasme ke opwekken.

De knelpunten richten zich volgens het rapport ‘De politiemilieutaak en het nut van poen’ (*) vooral op de geringe inzet van het topkader en de gewone politieman, het gebrek aan samenwerking met andere handhavers, de geringe coordinatie en de wettelijke versnippering van bevoegdheden.

Echter, wanneer de politie al dan niet met andere handhavers een milieupo uitvoert dan wordt er efficient en effectief gewerkt en leveren die acties ook succes op. Belangrijk is dat een nieuwe motivatie voor de milieutaak wordt gewekt. Niet alleen is geestdrift nodig voor de routinetaken ,maar ook voor de aanpak van de grootschalige milieucriminaliteit. Zonder dat blijven ook opleiding en vermeerdering van kennis zonder resultaat.

Handhaving

Handhaving van milieurecht vergt bij de politie een specifieke organisatie. Het milieurecht lijkt te ingewikkeld om de handhaving ervan te integreren in de basispolitiezorg.

Meer aandacht dient er daarentegen te komen voor de signaleringsfunctie van de politie. Komt er in deze iets aan het licht dan moet een deskundige de basispolitie ondersteunen en wanneer nodig een gespecialiseerde projectorganisatie inschakelen.

De financiele middelen die nu in veel regio’s nog opgaan aan de structurele handhaving van milieurecht in de basispolitiezorg ke mogelijk worden benut voor de opbouw van zo’n organisatie. Een pobureau kan de kern van een poorganisatie vormen. Te denken valt aan de inzet van het Regionaal Milieu Bureau. Dit bureau kan tevens de contacten met externe handhavers onderhouden. Een zekere status en invloed vergroten de slagkracht.

(*)’De politiemilieutaak en het nut van poen’ verscheen als nummer 2/95 in de reeks Politia Nova van het ministerie van binnenlandse zaken, directie politie. Nadere inlichtingen verstrekt Helton Van Haeringen Drukkers via telefoon 070-3677691 en fax 070-3214600.

Reageer op dit artikel