nieuws

NVM en Erabouw presenteren het gebruik van ISDN

bouwbreed Premium

Van 28 tot 30 november vindt in het World Trade Centre (WTC) te Rotterdam een seminar plaats tijdens de beurs Global ’95, over de toepassingen van ISDN (Integrated Service Digital Network). Er wordt een aantal ‘cases’ gepresenteerd van bedrijven en branches die gebruik maken van het digitale telefoonnet. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) laat zien hoe de informatie over onroerend goed via ISDN aan haar leden wordt aangeboden. Erabouw te Zoetermeer presenteert het gebruik van ISDN voor het verzenden van administratieve data van bouwplaatsen naar een centraal systeem.

Er komen ook andere poen aan de orde die interessant ke zijn voor de bouw. Een voorbeeld van zo’n po is de ‘optitheek’, waarin 90.000 foto’s van de stad Rotterdam ‘on-line’ beschikbaar zijn. Een andere toepassing is de ISDN-plotter. Een centrale, snelle plotter wordt daarbij aangestuurd via de telefoon, vanuit verschillende locaties. Er komen nog veel meer voorbeelden aan bod, zoals onderwijs op afstand, een digitale drukpers en informatie over de omroepen en het openbaar vervoer. De presentaties vinden dagelijks plaats in parallelsessies van 15 tot 45 minuten.

Informatie (met een tijdschema van de presentaties) is te verkrijgen door een fax te sturen naar nummer 06-0222644.

Reageer op dit artikel