nieuws

Milieubewust beleid levert bedrijf geld op

bouwbreed

Bedrijven in de elektrotechnische industrie ke op korte termijn het milieubederf verminderen en daardoor kosten besparen. Dat blijkt uit een initiatief van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Zeven bedrijven in de elektrotechnische industrie bestudeerden de waarde van te treffen maatregelen. Door preventie kan de hoeveelheid afval bij de deelnemende bedrijven verminderen met 65 ton per jaar en kan de uitstoot dalen met 12 ton. Daardoor ke deze bedrijven gezamenlijk jaarlijks zo’n f. 450.000 besparen.

De ondernemingen kampen met afval van metaal en kunststof, printplaten, soldeer, kabels en verpakkingen.

Het po in de drie provincies leverde meer dan vijftig mogelijkheden op voor preventie. Meer dan 90 procent daarvan heeft betrekking op verbeteringen in het produktieproces en op een beter beheer van materialen.

De andere suggesties hebben betrekking op technologische verbeteringen, extern hergebruik of ketenbeheer.

De betrokken partijen willen de resultaten van het po betrekken bij de verdere uitwerking van het Milieuconvenant Metaal- en Elektrotechnische Industrie.

Reageer op dit artikel