nieuws

Meppel mag deel van Staphorst annexeren

bouwbreed

De rechtbank in Zwolle heeft het beroep van Staphorst tegen een besluit van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over een mogelijke grenswijziging ongegrond verklaard. Burgemeester en wethouders hadden een bodemprocedure tegen de staatssecretaris aangespannen nadat die had besloten dat gedeputeerde staten van Drenthe verder konden gaan met hun herindelingsplannen rond de gemeente Meppel. Die gemeente wil een stuk van Staphorst hebben voor woningbouw.

Staphorst heeft zich van het begin af aan tegen die plannen verzet. De Overijsselse gemeente is van mening dat Meppel over voldoende grond in noordelijke richting kan beschikken.

De bestuurskamer van de rechtbank in Zwolle heeft het beroep van Staphorst ongegrond verklaard. Het besluit van de staatssecretaris is naar de mening van de rechtbank niet op een rechtsgevolg gericht, zodat het geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Voor Staphorst stond dan ook niet de mogelijkheid open om tegen het besluit van de staatssecretaris een bezwaarschrift in te dienen. Die heeft het bezwaarschrift van Staphorst terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Reageer op dit artikel