nieuws

Meer fietspaden rond Nijmegen

bouwbreed Premium

Het recreatieschap Nijmegen en omstreken wil de komende jaren 90 km nieuwe rijwielpaden aanleggen en 13 km bestaande paden verbeteren. De aanpak acht het schap nodig omdat het bestaande fietspadennet te klein en te vol dreigt te worden.

Elke dag worden de bestaande paden gebruikt door zo’n 67.500 fietsers. Dit aantal is in de vakantiemaanden nog hoger. Met de aanleg en verbetering is in totaal f. 29 miljoen gemoeid. Begonnen wordt met tien nieuwe paden tot een totale lengte van 28 km in en langs natuurgebieden. Hiermee is f. 6,4 miljoen gemoeid.

Reageer op dit artikel