nieuws

Liesveld pak grachten en wallen Nieuwpoort aan

bouwbreed

In Nieuwpoort, een van kernen van de gemeente Liesveld, is gisteren de officiele handeling verricht voor de versterking van de noordelijke wallen en de reconstructie van de grachten in dit dorp.

Nieuwpoort is het kleinste vestingstadje van Nederland. Het kreeg zijn stadsrechten in 1283. In 1673 werd, op voorstel van de Prins van Oranje, besloten Nieuwpoort om te bouwen tot vesting, met wallen en grachten, als onderdeel van de oude Hollandse Waterlinie. Samen met Schoonhoven moest Nieuwpoort de toegang over de rivier de Lek naar het hart van Holland verdedigen.

Sinds 1970 is de gemeente Liesveld bezig de Nieuwpoortse wallen en grachten te restaureren volgens de situatie zoals die was aan het einde van de 17e eeuw. In de loop van de jaren zeventig zijn de zuidelijke wallen aangepakt. Onder meer als gevolg van de discussie rond de aanleg van de waterkering in de Nieuwe Waterweg (van belang voor de definitieve hoogte van de Lekdijk) heeft het tot 1990 geduurd voordat er concrete plannen konden worden gemaakt voor de restauratie van de noordelijke wallen en grachten. De restauratie hangt namelijk nauw samen met de dijkverzwaringen die in dit gebied moeten plaatsvinden. Mede als gevolg van het rapport van de commissie Boertien, waarin behoud van historische waarden een belangrijke voorwaarde werd genoemd voor dijkversterking, is er geld vrijgekomen voor de restauratie.

In totaal is er ruim f. 3 miljoen met het po gemoeid. Het werk is onlangs gegund aan de laagste van tien inschrijvers: de aannemerscombinatie Nieuwpoort (bestaande uit Mourik Groot Ammers, Verlaat Wegenbouw en Ham-Van Oord Werkendam). Heidemij Advies voert de directie.

Aanleg haven

Bij de officiele handeling vroeg burgemeester A. Borgdorff van Liesveld aandacht voor de aanleg van een jacht- en passantenhaven. In de financiering van het wallen- en grachtenpo is het grondwerk voor deze haven geregeld. Voor het overige (damwand en beschoeiing) is een subsidie-aanvraag bij de provincie Zuid-Holland ingediend in het kader van het Blauwe Netwerk. Borgdorff vroeg de aanwezige commissaris van de Koningin, mevrouw Leemhuis-Stout, mee te werken de haven ‘van de grond te tillen’ in het kader van het huidige restauratiepo. “Het is in feite nu of nooit”, aldus de Liesveldse burgervader.

Reageer op dit artikel