nieuws

KWS beproeft

bouwbreed Premium

nieuwe methode voor

hergebruik asfalt

Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (KWS) is in samenwerking met de provincie Overijssel begonnen met een nieuwe methode voor het hergebruik van asfalt.

De nieuwe aanpak voorkomt de vorming van schadelijke stoffen en verbruikt minder energie dan de huidige systemen. KWS is van plan het systeem op grote schaal in Nederland toepassen. In Finland zijn er al goede ervaringen mee opgedaan.

Het gaat om een proef waarvoor het bedrijf gebruik maakt van een installatie die asfalt kan maken bij een lage temperatuur (70 tot 80 gr. C). Dat voorkomt het ontstaan van de voor het milieu schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pac’s). Dank zij de nieuwe technologie is tevens een besparing op het energiegebruik van 60 procent te bereiken. Bovendien produceert de installatie meer gerecycled asfalt. Een voordeel is ook dat het apparaat mobiel is.

De methode waarmee KWS in Overijssel experimenteert, is gebaseerd op verhitting met behulp van stoom. Dat gebeurt in vier compartimenten die zijn gevuld met zowel oud asfalt als nieuw materiaal. Na het verhitten gaat de substantie naar een menger. Daar wordt een emulsie van bitumen toegevoegd.

Tijdens de proefperiode doet KWS onderzoek naar de uitstoot, de geur en het geluid. Ook verricht het bedrijf metingen om na te gaan hoe het asfaltmengsel zich houdt.

Reageer op dit artikel