nieuws

Kloof tussen beheerders en vastgoedeigenaren

bouwbreed Premium

De ontwikkeling van vastgoedmanagement tot een volwaardige dienstverlening verloopt langzaam. Een belangrijke oorzaak hiervan is de traditionele scheiding tussen de eigenaren en beheerders. De kloof is bijna niet te overbruggen, “omdat de kwaliteit van de produkten en diensten van beheerders in de ogen van beleggers tekort schiet”.

Tot deze conclusie komt de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde (SVB) in het rapportje ‘Vastgoedmanagement, stand van zaken en toekomstverwachtingen’. SVB heeft het werkje gemaakt in opdracht van Bouwfonds Vastgoedmanagement ter gelegenheid van het congres ‘Vastgoedmanagement in perspectief’.

SVB stelt ter overbrugging van de kloof voor het wegnemen van de huidige twijfel over de meerwaarde van uitbesteding van beheertaken. Tevens moeten beheerders nauwer worden betrokken bij het beleid van de opdrachtgevers. “Om de huidige patstelling te doorbreken tussen de in de ogen van beheerders te lage vergoedingen en de terughoudendheid van beleggers om meer te betalen, verdient het aanbeveling resultaatafhankelijke vergoeding in te voeren.”

Vastgoedbeheer is de derde kernactiviteit van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, organisator van het twee jaarlijkse congres. Het bedrijf uit Hoevelaken is via Va-bog, Vastgoedbeheer ABC en een deelneming in een installatie adviesbureau actief op deze markt.

“Om aan de vraag naar professionalisering tegemoet te komen, vindt schaalvergroting in de branche plaats”, hield Bart Bleker, lid raad van bestuur Bouwfonds, zijn gehoor voor. “Zonder hoogwaardig vastgoedmanagement is een hoger rendement lastig te realiseren. Om aan de stijgende vraag van betere dienstverlening te voldoen richten wij intern nu kenniscentra op voor de terreinen wonen, winkels en kantoren.”

Reageer op dit artikel