nieuws

Japans instituut brengt bevolking Azie onder dak

bouwbreed

Het Japanse Agentschap voor Internationale Samenwerking (JICA) adviseert de regeringen van de Aziatische landen over de volkshuisvesting. De organisatie biedt voor het onderbrengen van grote groepen mensen het zogeheten danchi-concept aan. Het gaat hierbij om projecten die huisvesting en voorzieningen combineren. De uitvoering ervan gebeurt met standaard materialen en produkten. Japan ontwikkelde de danchi in de jaren vijftig voor het vervangen van weggebombardeerde stadsdelen.

Een danchi combineert doorgaans woningen met voorzieningen als een wijkgebouw, een kliniek, winkels en scholen. De inrichting brengt op die manier een groot aantal voorzieningen onder op een beperkte ruimte. De woningen zijn relatief eenvoudig te bouwen. De badkamer bijvoorbeeld bestaat doorgaans uit een kunststof element en past in een standaard ruimte. De realisatie vergt daardoor weinig kosten. In de afgelopen drie jaar brengt JICA de danchi onder de aandacht van landen als Indonesie, China en Thailand. Vooral China toont veel belangstelling voor het bouwconcept. Temeer omdat in dit land zo’n 4,4 miljoen huishoudens het moeten stellen met minder dan 4 vierkante meter per persoon. Sommige woningen bieden zelfs niet meer dan 2 vierkante meter. De regering in Peking becijferde eerder dat jaarlijks tot aan 2000 ruim 4,13 miljoen woningen erbij moeten komen. De Indonesische regering berekende dat er op grond van de behoefte jaarlijks 2 miljoen woningen moeten bijkomen in de komende 20 jaar.

Technologie

JICA biedt de geinteresseerde landen de benodigde technologie aan om de danchi’s te ke bouwen. China liet intussen weten met dit aanbod zo’n 100 miljoen mensen onder dak te willen brengen. Het Japanse instituut leidt daarvoor ingenieurs op en bestudeert de ontwikkeling van bouwmaterialen. In Indonesie voert JICA een model danchi uit in Bandung. Indonesische ingenieurs ke daarmee hun technische voordeel doen. Thailand hoopt met de danchi’s de sloppenwijken van Bangkok te ke opruimen waar momenteel 1,2 miljoen mensen wonen.

Het ligt in de bedoeling nabij ’s lands hoofdstad met steun van JICA appartementgebouwen uit voorgefabriceerde elementen te bouwen. De organisatie zegt vooraf onderzoek te doen naar de sociale en culturele omstandigheden van de geinteresseerde landen omdat die andere eisen stellen aan de opzet van woonruimte dan Japan.

Reageer op dit artikel