nieuws

IPNR vlot getrokken, maar verliest integraal karakter

bouwbreed

Hoe integraal is het Integraal Plan Noordrand Rotterdam (IPNR)? Door de vliegveldproblematiek is de uitvoering van het plan in een impasse geraakt. Woningbouw ligt stil en de rijkswegproblematiek wordt steeds nijpender. Een gisteren toegelichte modellenstudie over de keuze voor een rijksweg moet het plan weer vlot trekken. Echter, van een integrale aanpak is geen sprake meer.

Het primaire doel van de modellenstudie, onder regie van RWS -directie Zuid-Holland, betreft het bevorderen van de voortgang van de planontwikkeling voor de rijksweg en Noordrand II en III. Om toch met het plan door te gaan, wordt nu eerst begonnen met een trace/mer-procedure voor de rijkswegen.

De A20 en A13 slibben namelijk steeds verder dicht. De Mainport Rotterdam ondervindt daarvan negatieve economische effecten. In het verleden ijverde de gemeente Rotterdam juist voor een integrale aanpak, dus naast de verbetering van de infrastructuur ook de aanleg van Nieuw Rotterdam Airport (NRA) en de bouw van 15.000 tot 20.000 woningen in de gebieden Noordrand I (Rijs en Daal) en Noordrand II en III (Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek).

Vliegvelddiscussie

In het Rotterdams Dagblad verklaarde een woordvoerder van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting dat “er nog jaren gewacht kan worden op de uitslag van de vliegvelddiscussie, maar dan accepteer je dat de beslissing over de rijkswegen nog jaren wordt uitgesteld.”

Twee trajectvoorstellen moeten in de toekomst de congestieproblemen gaan ondervangen. Het eerste alternatief is de verbreding van de A20, het tweede alternatief is de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de rijkswegen A16 en A13 (16/13).

Bij het alternatief verbreden rijksweg 20 wordt gedacht aan een uitbreiding met parallelbanen met 2×2 rijstroken.

Het rapport over de modellenstudie: ‘Bij verbreding van de A20 is verstoring van het landelijk gebied relatief gering.

Verkeerslawaai

Alleen het zal een grotere druk leggen op de verbetering van de lokale en regionale infrastructuur. Zonder extra maatregelen zal verbreding van de A20 de huidige barrierewerking tussen de stadsdelen in het noordelijke deel van Rotterdam doen vergroten.’

Mocht voor de variant 16/13 worden gekozen dan zijn er twee mogelijkheden om deze weg aan te leggen. Vanaf het Terbregseplein wordt de A16 doorgetrokken naar rijksweg 13 met een boog om of door het Lage Bergse Bos en vervolgens dicht langs de Doenkade. Een te onderzoeken andere variant is een trace schuin door de polder Schieveen ingeval van verstedelijking van deze polder.

‘Het verkeerslawaai zal afbreuk doen aan de kwaliteiten van natuur en landschap. Daar en tegen komt de nieuwe rijksweg 16/13 de economische ontwikkeling ten goede, omdat een B-locatie kan worden gerealiseerd’, staat in de nota.

Positie Rotterdam

De rijkswegalternatieven houden de fysieke mogelijkheid voor NRA nog open.

Indien alsnog wordt besloten tot aanleg, dan zal een nieuwe rijksweg 16/13 gedeeltelijk verdiept moeten worden aangelegd. In het najaar buigt de Rotterdamse gemeenteraad zich weer eens over het voortbestaan van luchthaven Zestienhoven.

Over de rijkswegproblematiek stellen Burgemeester en Wethouders op voorhand dat verbreding van de A20 beslist niet hun voorkeur heeft.

Het college vindt een verstedelijking van de polder Schieveen wel mogelijk. Een volledige verstedelijking wijst men vanwege ecologische overwegingen af.

Reageer op dit artikel