nieuws

‘In Vorm’ : overzicht bouwproduktie

bouwbreed Premium

Het boek “In Vorm” documenteert 258 poen die het afgelopen jaar zijn gebouwd in Nederland en biedt daarbij globaal inzicht in de bouwkosten. Deze uitgave is de opvolger van het Bouwpo Jaarboek dat sinds 1981 elf keer is verschenen.

Onderverdeeld in zeven categorieen documenteert het in kort bestek werk van 258 architectenbureaus die elk een po mochten indienen. Het zijn bureaus die meewerken aan het Centrale Bouwberichten Informatiesysteem. Elke korte omschrijving van de poen wordt besloten met gegevens over oppervlakte, volume, en uitgesplitste bouwkosten.

Het boek kost f. 149,- en is een uitgave van ten Hagen en Stam. ISBN 90.70011.114. Inl.: afd. klantenservice ten Hagen en Stam, tel. 070-3045888.

Reageer op dit artikel