nieuws

Heerenveens Kanaal wordt aangepakt

bouwbreed Premium

De walbeschoeiing van het Heerenveens Kanaal wordt op korte termijn verbeterd. Binnenkort komen B en W met een definitief plan. De oevers verkeren in dusdanig slechte onderhoud dat haast is geboden. Vorig jaar werd al voor f. 1,5 miljoen achterstallig onderhoud uitgevoerd. Op korte termijn moet nog voor f. 3,5 miljoen worden aangepakt.

De gemeente Heerenveen probeert subsidie te krijgen voor het project. Een eerder verzoek daartoe aan het rijk werd afgewezen. De gemeente Heerenveen onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een deel van de oevers van het drukbevaren Heerenveens Kanaal op natuurlijke wijze in te richten. Op deze manier kan wellicht wel subsidie worden verkregen.

De oevers van het Heerenveens Kanaal zijn de afgelopen jaren behoorlijk ver afgekalfd door de golfslag van binnenvaartschepen, die naar het Heerenveense industrieterrein varen. De aanleg van het Heerenveens Kanaal in 1977 kwam om subsidietechnische redenen voor rekening van de gemeente Heerenveen. Uitgangspunt was toen dat de provincie het kanaal in eigendom en beheer zou krijgen. De provincie wil dat pas als de walbeschoeiing is vernieuwd. Tot die tijd weigert de provincie onderhoudskosten voor het kanaal te betalen.

Reageer op dit artikel