nieuws

Groningen in beeld Werken aan de stad van straks

bouwbreed Premium

Groningen werkt aan de stad van straks. Met een duidelijk beeld voor ogen hoe die stad er straks uit moet zien, is Groningen bezig met de bouw van in totaal zo’n 8200 woningen. In 2005 telt de stad een slordige 180.000 inwoners. Logisch dus dat er nog flink wat woningen nodig zijn de ‘stadjers’ te ke huisvesten. Groningen denkt ongeveer 3500 woningen verspreid over de stad te ke bouwen. De overige 4700 komen op uitbreidingslocaties aan de stadsrand. Niet als een of twee grote nieuwbouwwijken, maar op diverse locaties aan de rand van de bestaande wijken.

In het structuurplan ‘de Stad van Straks’ kiest het Groningse gemeentebestuur duidelijk voor de versterking van het centrum en de stedelijke voorzieningen. “Er is”, zo benadrukt gemeentewoordvoerder J. ter Beek, “duidelijk sprake van een visie op de hele stad. Het wonen en winkelen in de binnenstad moet daarbij worden versterkt, maar er is ook ruimte voor kantorenvestiging in de Verbindingskanaalzone en een GDV-locatie (grootschalige detailhandel-HO) dicht tegen het centrum aan. We willen zoiets niet in het weiland hebben omdat we denken dat dat dan juist ten koste van het bestaande winkelgebied gaat. Ja, Groningen staat bekend om zijn visie. Alle nieuwbouw, alle plannen worden op die visie getoetst.”

Een PPS (private, particuliere samenwerking)-constructie pur sang. Zo kan het Cascade-po dat aan de Emmasingel verrijst het best worden omschreven. Als onderdeel van de Kanaal Verbindingszone werken Rijk, gemeente en Amstelland Vastgoed aan de realisering van 40.000 m2 kantoorruimte en 150 appartementen in zowel de huur als koopsector. Met het po is ruim f 220 miljoen gemoeid. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd. Over twee jaar – dus in 1997 – moet het eerste kantoor worden opgeleverd. De laatste woning zal in 1999 worden betrokken. In de kantoren zal zowel het rijks- als gemeentearchief worden gehuisvest. Pie de Bruin, Roerakker en Van Vught tekenden de kantoren. Architect Kees Christiaanse ontwierp de woningen.

Rechtbank Groningen

Het duurt nog ruim twee jaar maar dan zit de Groningse rechtbank in een nieuw jasje. Lange tijd heeft het college van B en W gedubd; wat te doen met de justitiele diensten die te krap behuisd waren. Geopperd is om de nieuwe rechtbank buiten de stad te bouwen. Geheel passend in het beleid om de kernfuncties van de binnenstad te versterken besloten B en W van dit onzalige idee af te stappen. Gekozen is voor het centrum van Groningen waar aannemer Kondor Wessels de nieuwbouw nu realiseert. MBO ontwikkelt het complex waarmee ruim f 60 miljoen is gemoeid.

Waagstraat-po

Wellicht is het Waagstraat-po dat momenteel in het kloppende hart van Groningen wordt gebouwd het meest democratisch gekozen bouwwerk in Nederland. De inwoners van Groningen mochten zelf hun keuze bepalen uit vier ontwerpen voor een nieuw stadhuis. Dat de stad een nieuw stadhuis moest krijgen was door de gemeenteraad al eerder bepaald. Het gebouw uit 1964 met een enorme trap die op niets uitkwam en de luchtbrug die de nieuwbouw met de oudbouw verbond was voor een ieder die een Gronings hart draagt een gruwel van de eerste orde. Alleen het slopen van de ‘statige’ trap zou de gemeente al f 6 miljoen kosten. Dan maar helemaal slopen en er iets fraais voor terug laten komen, zo bedacht het gemeentebestuur. Nou dat komt er nu. Massaal kozen de ‘stadjers’ voor het ontwerp van de Italiaanse architect Natalini. Winkels, woningen en

en passant een kantoor voor zestig ambtenaren verrijzen er in het centrum naast het oude stadhuis. Aannemer BAM bouwt het. MBO treedt ook hierbij op als ontwikkelaar. Het po waarvan de contouren in het voorjaar van ’96 klaar moeten zijn, wordt in opdracht van Nationale Nederlanden en de gemeente uitgevoerd.

De nieuwsbladlocatie

Jarenlang was het statige gebouw het bolwerk van het Nieuwsblad van het Noorden. De krant zocht echter toen het pand te klein werd, zoals zoveel kranten in Nederland, de buitenwijken (lees saaie bedrijfsterreinen) op. Diverse plannen zijn er voor wat in de volksmond ‘de nieuwsbladlocatie’ is gaan heten, gelanceerd. Het meest recente voornemen de vestiging van een Grandcafe in het historische pand gaat niet door. De studentenstad heeft al voldoende cafes zo oordeelde het college. Na de renovatie van het Jugendstil-gebouw zal het als kantoor de verhuur ingaan. Rond het pand worden 28 woningen en 2000m2 aan winkelruimte gerealiseerd. Een ondergrondse parkeergarage maakt het po compleet. Ballast Nedam bouwt het po. Bouwborg, de ontwikkelpoot van Ballast Nedam treedt op als ontwikkelaar van de garage terwijl Bouwborg Matser alles wat boven de grond gebeurt voor zijn rekening neemt. Dijkhuis en Olga zijn de architecten van het project. Medio 1997 moet de parkeergarage klaar zijn waarna een jaar later het hele complex voltooid dient te zijn.

CiBoGa

Het Circus-, Boden-, en Gasfabriekterrein, in de volksmond CiBoGa genaamd, ligt er nu nog kaal en verlaten bij. Als het aan Groningen ligt wordt dit 10 hectare grootte voormalige fabrieksterrein met 1000 woningen bebouwd. Krijgt het daarnaast 400 ondergrondse parkeerplaatsen en wordt het ook nog eens een locatie voor grootschalige detailhandel. Het plan wordt momenteel in het Groningse besproken om er een maatschappelijk draagvlak voor te creeren. Doorgang valt of staat echter met de bereidheid van het ministerie van VROM om voor de broodnodige bodemsanering de portemonnaie te trekken; met de sanering van het zwaar verontreinigde terrein is een slordige f 120 miljoen gemoeid. Nog dit jaar hoopt Groningen op een positief geluid vanuit het Haagje zodat met de daadwerkelijk planvoorbereiding kan worden begonnen.

AZG

Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) staat er fris en fraai bij. De foto toont de nieuwe entree van het ziekenhuis. Dit is de te fase van nieuwbouw en renovatie. Ruim tien jaar is aan het po gewerkt. Stukje bij beetje heeft het AZG zijn nieuwe gezicht gekregen.

Westerkerk-po

Het Westerkerk-po moet, zeker op papier, een apart po gaan worden. Op de plaats waar eens de Westerkerk stond komen nu 29 koopappartementen. Echter ook de kerk zal, zij het figuurlijk, op z’n oude stek terugkeren. Architect Cor Kalfsbeek is er in geslaagd om het silhouet van de kerk in de woningen tot leven te brengen. Mabon ontwikkelt het unieke po terwijl HBG-dochter BML Bouw de woningen bouwt. In de tweede helft van ’96 moet het klaar zijn. Met de ontwikkeling van het Westerkerk-po is f 5 miljoen gemoeid.

Provinciehuis

De oplevering van het Groningse Provinciehuis is aanstaande. Deze maand moet het complex voor in totaal 350 provincieambtenaren klaar zijn. Onder de gebouwen van architect Benthem Crouwel Architecten is ruimte voor het parkeren van zo’n honderd auto’s. Geveke Bouw uit Haren is de hoofdaannemer. Het nieuwe Provinciehuis heeft f 50 miljoen gekost.

Westerhaven

De Westerhaven dicht tegen het Groningse centrum is voor het gemeentebestuur de locatie als het gaat om grootschalige detailhandel. Hier moeten de grootwinkelbedrijven hun tenten opslaan. Niet om de winkels in de Groningse binnenstad geweld aan te doen maar juist om het centrum te versterken. De plannen liggen klaar: een ondergrondse parkeergarage voor 900 auto’s, 12.000 m2 voor detailhandel, 6000 m2 voor sociaal-culturele ruimte (om hieraan invulling te geven wil het college het Nederlands Stripmuseum i.o. hier vestigen) en ongeveer 30 appartementen. De overheid moet voor de ontsluiting van de locatie, waaronder de bouw van een nieuwe brug, f 27,9 miljoen bijdragen. Voor de bouwkosten van het complex, ruim f 80 miljoen, tekent Wilma Vastgoed. Deze ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Westerhavencomplex. Als bouwer is Wilma Bouw beschikbaar. Het Groningse architectenbureau Karelse van der Meer leverde het ontwerp. Bij voorspoedige voortgang moet het in de visie van B en W mogelijk zijn het geheel eind 1997 klaar te hebben.

Reageer op dit artikel