nieuws

‘Gelderland bouwt uiterwaarden vol’

bouwbreed Premium

GroenLinks heeft het provinciebestuur van Gelderland gevraagd maatregelen te nemen tegen wat de fractie noemt de “sluipende bebouwing van de uiterwaarden van Waal, Rijn en IJssel”.

De partij vindt dat gedeputeerde staten een speciale paragraaf over het uiterwaardenbeleid moeten opnemen in het aanstaande streekplan voor de provincie. Volgens GroenLinks loopt de bebouwing in de uiterwaarden uit de hand, terwijl de provincie jaren geleden besloot om de grond langs de rivierdijken vooral te bestemmen voor recreatie en natuurontwikkeling.

Bovendien is begin dit jaar wel gebleken dat uiterwaarden noodzakelijk zijn bij een hoge waterstand, vindt de fractie. “Straks moeten de dijken nog een keer worden verhoogd”, zo staat in de brief aan het college van GS. GroenLinks noemt veertien voorbeelden van plannen voor uitbreiding van industrie en bouw van woningen in de uiterwaarden.

Zorgelijk

Zo wil het Knooppunt Arnhem-Nijmegen een multi-functioneel transportcentrum realiseren bij Slijk-Ewijk. Bij Druten wordt de roll-on-roll-off terminal voor containerschepen uitgebreid. De provincie wil de A73 (Ewijk-Venlo) graag doortrekken door het Rivierengebied. En bij Hurwenen ontwikkelt de baksteenfabriek zich tot een betonindustrie, terwijl het bedrijfsterrein grenst aan een natuurgebied.

De GroenLinks-fractie wil van GS weten of de collegeleden zich ook zorgen maken over het toenemende gebruik van de uiterwaarden en of het college van plan is daar op korte termijn iets tegen te doen. De fractie stelt voor nieuwe bedrijfsplannen zoveel mogelijk tegen te houden.

Reageer op dit artikel