nieuws

Ede en Veenendaal mogen toch uitbreiden

bouwbreed Premium

Ede en Veenendaal mogen toch uitbreiden en bedrijventerreinen aanleggen. Bij elkaar gaat het om 8500 woningen en bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van rond 200 ha. Het streekplan Veluwe zal hiervoor worden herzien.

Enkele jaren is over de uitbreiding van beide gemeenten, de een gelegen in Gelderland, de andere in Utrecht, zwaar gedelibereerd. Uiteindelijk werd in 1992 de Interprovinciale Structuurvisie Ede-Veenendaal vastgesteld. Hierin is een aantal ruimtelijke modellen ontwikkeld waarin tot 2015 in het gebied de 8500 woningen (ongeveer 300 ha bruto woongebied) en 200 ha bruto bedrijfs- en kantoorterreinen ke worden gebouwd, resp. aangewezen. Twee van die modellen zijn tenslotte geselecteerd en aan een mer onderworpen. Van die twee is er een door GS uitgekozen. Deze staat woningbouw in het tot nog toe heilig verklaarde Binnenveld ten oosten van Veenendaal toe en wat Ede betreft uitvoering van het plan Doesburg ten noordwesten van de huidige kern. Een woningbouwlocatie ten oosten van de Lunterseweg in Ede wijzen GS echter af.

De keuze voor beide uitbreidingen alsmede de aanleg van de bedrijfsterreinen noopt tot gedeeltelijke herziening van het thans geldende streekplan Veluwe. Het voorstel daartoe aan provinciale staten is inmiddels uit en zal door deze in de vergadering op 13 december worden behandeld.

Reageer op dit artikel