nieuws

Den Haag heeft behoefte aan 390.000 m2 bedrijfsruimte

bouwbreed

In de gemeente Den Haag is de komende tien jaar vraag naar zo’n 390.000 m2 nieuw te bouwen bedrijfsruimten. Het realiseren van dit metrage is noodzakelijk om de werkgelegenheid te behouden, maar ook om voldoende ruimten in de voorraad vrij te maken voor bedrijven die op zoek zijn naar een bestaand pand. Wel kampt de residentie met een ruimteprobleem om de nieuwbouwopgave te realiseren.

Dit blijkt uit de Nota ‘Bedrijfsruimtenmarkt 1995’ die het Haagse college van B en W heeft gepresenteerd. In deze nota wordt de marktruimte voor nieuwbouw in de komende tien jaar geschetst.

Volgens de rapportage zit de bedrijfsruimtenmarkt in de lift. Alleen al in 1994 is bijna 60.000 m2 bedrijfsruimte in de bestaande voorraad en 15.000 m2 in de nieuwbouw opgenomen. Daarnaast is er 31.000 m2 bedrijfsruimte voor inmiddels bekende gebruikers in voorbereiding. Het metrage dat te koop of te huur wordt aangeboden is de laatste jaren licht toegenomen tot een niveau van 70.000 m2 begin dit jaar. In de praktijk betekent dit 3,8 procent van de voorraad. In de visie van Den Haag een relatief laag niveau. Daarbij komt dat voor 70 procent van de aangeboden ruimte binnen een jaar een huurder cq koper is gevonden.

Er is de komende tien behoefte aan ruim 390.000 m2 nieuwbouw bedrijfsruimte. De realisatie van dit metrage is noodzakelijk om de behoefte aan bestaande landen op te vangen. De vraag naar bestaande bedrijfsruimte wordt op 290.000 m2 geschat. “Onder andere door het optreden van verhuisprocessen als gevolg van de nieuwbouw van 390.000 m2 maar ook door bijvoorbeeld bedrijfsbeeindigingen, zal er tot het jaar 2005 329.000 m2 bedrijfsruimte vrijkomen. Wanneer de 390.000 m2 nieuwbouw volledig wordt gerealiseerd zal in de bestaande voorraad een gering aanbod-overschot van 39.000 m2 optreden.”

Volgens de gemeente Den Haag is dit laatste zeker niet problematisch omdat het ondernemers die op zoek zijn naar een bestaand bedrijfspand een keuzemogelijkheid biedt.

Hamvraag is echter om de ruimte voor de bedrijfspanden te vinden. Er is een tekort aan bedrijventerreinen aan de stadsrand, langs hoofdroutes en bedrijfsruimten op overige verspreide locaties.

In de nota wordt gesteld dat de behoefte aan terreinen aan de stadsrand voor een groot deel door bedrijventerrein Forepark en op het Haagse deel van de Vinex-locatie Wateringse Veld. “Voor het tekort aan bedrijfsruimten op overige locaties zullen gerichte zoekacties moeten worden verricht”, aldus de nota Bedrijfsruimtenmarkt 1995.

Reageer op dit artikel