nieuws

Dakdekkers dienen zich te certificeren

bouwbreed Premium

De organisatie ‘Het Hellende Dak’ te Driebergen, wijst er zijn leden nadrukkelijk op dat zij uiterlijk 1 september volgend jaar in het bezit dienen te zijn van het ‘KOMO-procescertificaat dakdekken hellende daken’. “Dit op straffe van royement van het lidmaatschap bij ingebreke blijven”, aldus de voorzitter van de brancheorganisatie P. Langenberg.

Indien leden er niet in slagen op de vermelde datum in het bezit te zijn van het voornoemde certificaat, dan dienen ze ruim voor de gestelde tijd, namelijk voor 1 januari ontheffing aan te vragen bij Het Hellende Dak.

Maar dan moeten er wel zwaarwegende redenen voor zijn. Ook bij het niet op tijd aanvragen van deze ontheffing volgt royement. Het bestuur heeft zich tot op heden soepel betoond ten aanzien van certificering van de leden-bedrijven. Het meent nu de teugels te moeten aantrekken, omdat de leden zich statutair hebben verplicht hun bedrijven te certificeren. Dat geldt voor alle leden die het pannendekken tot hun activiteit rekenen.

De hardere opstelling volgt uit het feit dat er klachten bij de branchevereniging zijn binnengekomen van leden die zich wel de moeite hebben getroost het KOMO-certificaat te verwerven. Ook heeft de toeleverende industrie financiele middelen verstrekt voor het bevorderen van de certificering van bedrijven in de hellende dakenbranche. Deze bedrijven zijn derhalve van mening dat daartegenover een inspanningsverplichting bestaat van de nog niet gecertificeerde dakdekkersbedrijven.

Voor bedrijven in deze branche die tot de brancheorganisatie willen toetreden, zal de statutair bepaalde tijd van een jaar, om het procescertificaat te verwerven strikt worden gehanteerd. Dat geldt tevens voor de ontheffingsaanvraag.

Reageer op dit artikel