nieuws

CDA wil opheldering overlast Dordtse stort

bouwbreed Premium

Het is een slechte zaak dat een professioneel opgezette vuilstortplaats de stortvoorschriften niet naleeft. Tegen elke prijs dient te moeten worden voorkomen dat burgers de indruk krijgen dat een aan de provinciale overheid gelieerde organisatie het met de afspraken en voorschriften niet zo nauw neemt.

Aldus Sj.J. Veerman en J. van Staalduinen in een brief aan het college van gedeputeerde staten van Zuid Holland over een stortplaats voor niet-huishoudelijk afval in Dordrecht. De twee CDA-statenleden reageren hiermee op klachten van omwonenden over stankoverlast. Onlangs is de onderneming PROAV, die de stortplaats beheerd, door de rechter beboet in verband met het overtreden van de stortvoorschriften.

“Is het college met ons van mening dat juist van een bedrijf, opgericht door de overheid mag worden verwacht dat het zich aan de wetten des lands houdt”, zo vragen de twee statenleden het college. Tevens moeten gedeputeerde staten van de CDA-leden aangeven of er voldoende toezicht is om corrigerend tegen de overtreder op te treden, zodat overlast voor de omgeving tot een minimum kan worden beperkt. “Kan het college in dit kader aangeven wat er gedaan is om het probleem van stankoverlast te verminderen”.

Stortreglement

Omwonenden klagen al geruime tijd over stankoverlast van de stortplaats. Vorig jaar liet gedeputeerde voor milieuzaken desgevraagd weten dat de stankproblemen vooralsnog niet waren opgelost. “Betekent dit”, zo vragen de twee CDA statenleden GS, “dat in strijd met het in mei 1994 geactualiseerde stortreglement wordt gehandeld. Is het college met ons van mening dat het een slechte zaak is”, zo merken zij in de brief verder op, “als er voortdurend discussie is over de stortplaats en de overlast die wordt veroorzaakt. En dat tegen elke prijs dient te worden voorkomen dat de burgers de indruk krijgen dat een aan de provinciale overheid gelieerde organisatie het niet zo nauw neemt met afspraken en voorschriften?”

Reageer op dit artikel