nieuws

CDA: genoeg splijtzwammen voor debat over junibrief

bouwbreed Premium

Het CDA wil duidelijkheid. Duidelijkheid van staatssecretaris Tommel over zijn positie in het aanstaande debat over een mogelijke nieuwe leiband voor de corporaties; duidelijkheid van VVD en D66 over hun visie op de stellingen van coalitiepartner PvdA.

“Het is maar een algemeen overleg dat we gaan voeren”, aldus CDA-woordvoerder Biesheuvel, “maar gezien de druk die op dit onderwerp staat zou het eigenlijk een plenair debat moeten zijn.”

De grootste, en inmiddels ook veelgeplaagde oppositiepartij in de Tweede Kamer verkeert daags voor het debat over de juni-brief van Tommel voor de verandering eens in een gunstige uitgangspositie. ‘Verdeel en heers’ lijkt het simpele motto te gaan worden van de bijdrage van CDA-woordvoerder Biesheuvel, al zal hij dat natuurlijk nooit met zoveel woorden zeggen.

Feit is dat Biesheuvel de partijen in de discussie over de vraag of de greep op de handel en wandel van de corporaties weer moet worden verstevigd vrij eenvoudig tegen elkaar kan uitspelen. De VVD houdt immers grotendeels vast aan de huidige opzet van de ordening, D66 volgt Tommel in zijn beleid op een aantal onderdelen aanscherpingen door te voeren, en de PvdA gaat het allemaal lang niet ver genoeg.

Voor Tommel was het na het Bruteringsdebat een hele klus om aan al die verschillende visies tegemoet te komen. Zijn brief vertoont alle tekenen van een moeizame poging om de eenheid in de coalitie op het gebied van de volkshuisvesting te bewaren. Op een aantal cruciale onderdelen, met name daar waar de voornaamste aanscherpingen van het beleid aan de orde zijn, heeft de bewindsman uiterst zorgvuldig vermeden al te veel duidelijkheid te scheppen in wat hij van plan is te gaan doen.

Volgens Biesheuvel kondigt Tommel wel een groot aantal maatregelen aan, maar wordt onvoldoende verklaard wat dat nu in de praktijk van de corporaties betekent. Het debat gaat de CDA-woordvoerder dan ook in, met vooral een doel voor ogen: het verkrijgen van duidelijkheid. Dat hij daarmee de coalitiepartijen tegen elkaar uitspeelt, en de staatssecretaris tot hardere uitspraken dwingt dan hij eigenlijk zou willen, is mooi meegenomen.

Kleur bekennen

“Geen twijfel over de inzet van het CDA”, aldus Biesheuvel. “Het kan eenvoudigweg niet zo zijn dat het, zo kort nadat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het Bruteringsakkoord en de Bruteringswet, nu opeens allemaal weer wordt teruggedraaid. Er is gekozen voor deregulering, verzelfstandiging en regionalisering, en dan kan dat niet opeens weer allemaal worden teruggedraaid.

PvdA-woordvoerder Duivesteijn lijkt daar echter wel een voorstander van te zijn. En wij willen daar in de eerste plaats de visie van de staatssecretaris wel eens over horen. Zijn brief is daar in ieder geval niet duidelijk over. Neem bijvoorbeeld de beleidsbrief, die corporaties voortaan naar het ministerie van VROM moeten sturen en waarin hun plannen voor de toekomst staan. Wij zullen daarmee niet akkoord gaan, als daarmee al dan niet op verkapte wijze preventief toezicht op de corporaties kan worden uitgeoefend.

De staatssecretaris zegt dat dat ook niet zal gaan gebeuren. Duivesteijn echter wil dat dat wel gaat gebeuren. Bij de PvdA is ook twijfel over de inzet van corporaties voor hun taken op het gebied van de volkshuisvesting. Leeft die twijfel ook Tommel? In zijn brief zegt hij het allemaal net niet hard genoeg. Dus hoe zit dat nu precies?”

Eenzelfde mate van onduidelijk bespeurt Biesheuvel in de brief van Tommel als het gaat over deelnemingen van corporaties in andere activiteiten. “Wat zijn zijn plannen nu eigenlijk. Wil hij alle deelnemingen verbieden? Zo’n voorstel zou op de instemming van Duivesteijn ke rekenen, maar het is wettelijk niet eens mogelijk. Wordt de wet daarom nu gewijzigd? Dat blijkt niet uit de brief. Ook op dit punt is er dus geen duidelijkheid.”

Een toelichting wil Biesheuvel ook op het standpunt van VVD en D66 over de acties van de PvdA. “Dat wordt mijn tweede doelstelling. Wat vinden de andere regeringspartijen van het optreden van hun coalitiegenoot. Zijn ze het nu eens of oneens met de stellingen die Duivesteijn verkondigt. Dat zou ik nu wel eens willen weten.”

Wat dat betreft ziet Biesheuvel het morgen te houden debat niet als het sluitstuk van de politiek discussie over de ordening in de volkshuisvesting. “Ik wil zowel de staatssecretaris als de coalitie nu eens kleur laten bekennen. Daarom is het jammer dat dit een algemeen overleg is, want daarbij kun je geen moties indienen om de Kamer tot een uitspraak te dwingen. Dat kan alleen in een plenair debat. Ik sluit dan ook niet uit dat er over dit onderwerp uiteindelijk alsnog een plenair debat wordt gehouden.”

Reageer op dit artikel