nieuws

‘Bypass-operatie’ Leenderheide geslaagd

bouwbreed

Vandaag stelt Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant een ‘bypass’ bij het knooppunt Leenderheide open. Het gaat om een nieuw stuk rijbaan dat de A67 rechtstreeks, dus buiten het verkeersplein om, verbindt met de A2 (richting Weert). Automobilisten ke hierdoor het plein passeren zonder voor de verkeerslichten te hoeven wachten.

Naast de aanleg van de bypass is ook de uitvoegstrook bij het knooppunt de Hogt richting Den Bosch gereconstrueerd. De strook is verlengd en verdubbeld. De totale kosten van beide werken bedroegen f. 10 miljoen. Ze werden uitgevoerd door de aannemerscombinatie Heijmans/KWS.

Reageer op dit artikel