nieuws

Bouwsectoren in Benelux tekenen kwaliteitsprotocol

bouwbreed Premium

De coordinerende instanties voor kwaliteitsverklaringen in de Beneluxlanden hebben een protocol ondertekend voor kwaliteitsverklaringen in de bouwsector. De overeenkomst moet binnen leiden tot versoepeling van het handelsverkeer en kostenverlaging voor het bedrijfsleven.

Ondertekening van het ‘Algemeen Uitvoeringsprotocol’ biedt instellingen die binnen de Beneluxlanden actief zijn op het gebied van kwaliteitsverklaringen voor produkten en bouwdelen de mogelijkheid tot hechtere samenwerking te komen. De overeenkomst is ondertekend door: het Belgisch Ministerie voor Verkeer en Infrastructuur voor het ATG-merk, het Belgisch Instituut voor Normalisatie voor het BENOR-merk, de Stichting Bouwkwaliteit voor het KOMO-merk en l’Administration des Ponts et Chaussees voor de Luxemburgse organisaties.

Een gestructureerde samenwerking tussen keurings-, certificerings- en beproevingsinstellingen zorgt voor een vereenvoudiging en versnelling van de procesgang naar behalen van een kwaliteitsverklaring. Dubbele controles en daarmee extra kosten zijn daardoor te vermijden. Onderteken van het protocol is te zien een belangrijke stap in het sinds enkele jaren sterk geintensiveerde Benelux-overleg over kwaliteitsverklaringen. De Europese regelgeving laat afzonderlijke lidstaten nog veel ruimte op dit gebied.

Aandacht

Op een symposium over bouwtechnische kwaliteitszorg dat januari volgend jaar in Brussel wordt gehouden, zal aandacht worden besteed aan noodzaak tot de samenwerking die de Beneluxlanden op dit gebied aan de dag moeten leggen. Bovendien krijgt de industrie de gelegenheid om ervaringen suggesties en wensen naar voren te brengen.

Reageer op dit artikel