nieuws

Bouwbond CNV verontrust over werkgelegenheid WBL

bouwbreed

De hout- en bouwbond CNV gaat op 30 oktober met crisismanager drs. B.G.A. Kempen rond de tafel zitten om te praten over de toekomst van het Geleense Woningbeheer Limburg. Aanleiding zijn berichten in de media, als zou Kempen aansturen op opdeling van WBL.

De bouwbond CNV schrijft in een brief aan Kempen dat recente publikaties in regionale en landelijke media tot grote ongerustheid hebben geleid bij de bond en haar leden. Onder andere in de Volkskrant werd gesteld dat men alleen nog maar spreekt over liquidatie van WBL en de verkoop van haar huizenbestand. “Over het personeel en behoud van de werkgelegenheid wordt nergens meer met een woord gerept.” Bij WBL werken 60 mensen.

De bouwbond wijst erop dat behoud van werkgelegenheid een hoofdonderdeel van Kempen’s opdracht is. “Wij zijn van mening dat ‘de slechte naam’ van WBL als instituut dan ook geen reden mag en kan zijn om deze woningcorporatie volledig te liquideren. Het personeel zou dan het gelag betalen van de kwalijke besluiten de bestuurders in het verleden, zowel landelijk als regionaal hebben genomen.” Liquidatie moet koste wat kost worden voorkomen, vindt de bouwbond CNV. “Iedere kans, al is deze nog zo klein, moet worden benut om WBL volledig dan wel in afgeslankte vorm te laten voortbestaan.” De vrees bestaat dat “vooral politieke overwegingen in deze de uiteindelijke beslissing gaan bepalen”.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen heeft districtsbestuurder Lahoye een gesprek gevraagd en gekregen met Kempen. Dit onderhoud zal 30 oktober plaatsvinden.

Tweede Kamer

Vandaag wordt in de Tweede Kamer het eindadvies gepresenteerd van de werkgroep onderzoek stichting Woningbeheer Limburg. Deze groep, bestaande uit de woordvoerders van de vier grote fracties, werd op 31 augustus ingesteld, en moest bekijken of er een parlementair onderzoek moet komen naar de gang van zaken bij WBL.

Zoals Cobouw al eerder meldde, is de werkgroep er niet in geslaagd een unaniem advies te formuleren. PvdA en VVD zijn voor een onderzoek, CDA en D66 zijn tegen. Dat is niet verwonderlijk, omdat het CDA bij WBL een belangrijke vinger in de pap had en heeft bij WBL, en oud-staatssecretaris Heerema verantwoordelijk was voor de fusie in 1991.

D66 vreest dat een onderzoek de positie van staatssecretaris Tommel ondergraaft. Deze heeft in een recente brief aan de Kamer ontkend dat zijn ambtenaren verantwoordelijk waren voor de teloorgang van WBL. Als uit het onderzoek anders blijkt, is Tommel politiek verantwoordelijk.

Verwacht mag worden dat er uiteindelijk een Kamermeerderheid toch zal besluiten tot een parlementair onderzoek.

Reageer op dit artikel