nieuws

Boek over maatnauwkeurigheid van gevels

bouwbreed Premium

Het Universitair Centrum voor Bouwproduktie (UCB) van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een handboek uitgegeven over de maatnauwkeurigheid van gevels. In het boek staan praktische regels, die zijn afgeleid van opmetingen aan 15 bestaande gevels, waaronder die van het Stadhuis te Den Haag. Er worden rekenregels voorgesteld voor het maken van afspraken over de maatnauwkeurigheid van nieuw uit te voeren gevels, ook als ze in kleur, maat of materiaal afwijken van de 15 referentie-gevels. Daarbij speelt de D-waarde, een maat voor de duidelijkheid van afwijkingen, een centrale rol.

Het handboek is gebaseerd op de theorie uit het proefschrift ‘De visuele beleving van maatafwijkingen’ door dr.ir. E. Vastert. Binnenkort wordt aan de TUE een cursus gegeven over het gebruik van de handleiding.

Informatie is te verkrijgen bij M.B. Schreuder van het UCB, tel. 040-2472688.

Reageer op dit artikel