nieuws

AVBB: Arbobesluit stap in goede richting

bouwbreed Premium

Met het ontwerp-arbobesluit is de overheid goed op weg de regelgeving voor bedrijven eenvoudiger en inzichtelijker te maken, maar er moet toch nog wat worden bijgeschaafd.

Dat vindt het Algemeen Verbond Bouwbedrijf. “Als op onderdelen meer aansluiting wordt gezocht bij Europese regelgeving, is het opleggen van aanvullende plichten niet nodig”, aldus het AVBB-commentaar.

De werkgevers in de bouw zeggen het duidelijk te ke merken dat staatssecretaris Linschoten van mening is dat goede arbeidsomstandigheden niet worden gerealiseerd door een berg papieren verplichtingen.

Tijdsbeeld

Meer dan voorheen worden doelvoorschriften gegeven, die verder gestalte moeten krijgen in het bedrijf.

Dat is mogelijk, aldus het AVBB, omdat de onderneming immers in staat is te bekijken hoe maatwerk mogelijk is. “De grotere verantwoordelijkheid voor het oplossen van arbo-problemen ke werkgevers en werknemers wel aan. De praktijk wijst dat uit”.

Die grotere betrokkenheid van het bedrijf vinden de werkgevers ook passen in het tijdsbeeld. Werkgevers en werknemers op de werkvloer weten heel goed waar de schoen wringt en komen ook tot goede, werkbare oplossingen.

Het AVBB is dan ook niet bang voor een aantasting van het veiligheidsniveau. Bij een daadwerkelijke vereenvoudiging neemt dat niveau zelfs toe, vinden de werkgevers. Omdat sociale partners er veel meer bij worden betrokken, wordt het arbo-besef en het uiteindelijke effect aanmerkelijk vergroot.

Europese regels

Wel vindt het AVBB dat nog meer moet worden aangesloten bij wat Brussel voorschrijft.Dan ke aanvullende verplichtingen achterwege blijven. “Zo kan – met behoud van een hoog veiligheidsniveau – de asbestregelgeving op punten worden versoepeld.

En ook de getailleerde voorschriften hoe met machines, installaties, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen moet worden omgegaan, voeren op punten te ver”, aldus het AVBB. “Als zaken vanzelfsprekend zijn, hoeven zij toch niet te worden geregeld”.

Bijschaving is dus nodig.

Tevens moeten er vervolgstappen worden gezet, ook door de Europese wetgever, omdat daar veel onnodige details vandaan komen.

Reageer op dit artikel