nieuws

Aansluiting op A28 voor rechtbank uitgevochten

bouwbreed

De buurgemeenten Zeist en De Bilt ruzien al jaren over een aansluiting van Zeist-West op de rijksweg A28 van Utrecht naar Amersfoort. Die afslag moet worden gerealiseerd op het grondgebied van De Bilt. Zeist wil graag, De Bilt wil niet. Dinsdag sleepte Zeist haar buren voor de afdeling bestuursrecht van de rechtbank in Utrecht om de patstelling te doorbreken.

Al bijna dertig jaar geleden werd het viaduct De Hoek aangelegd, onder de A28 door, om een nieuw aan te leggen provinciale weg te verbinden met Zeist. Die weg zou er echter nooit komen. Daarna lag het bouwsel decennialang nutteloos in het landschap, in afwachting van nieuwe verkeersplannen.

Na enige tijd bleek het viaduct onbedoeld wel een andere functie te vervullen. Dieren die leefden in het natuurterrein Krommerijngebied aan de ene zijde van de rijksweg A28, konden via de onderdoorgang de Utrechtse Heuvelrug bereiken. De route werd door de beesten uitgebreid bewandeld, en zo ontstond onbedoeld een ecologische corridor.

Aan het einde van de jaren tachtig waren beide gemeenten dicht bij een overeenstemming om de aansluiting tussen Zeist en de A28 uiteindelijk dan toch plaats te laten vinden. Burgemeester en wethouders van De Bilt gingen akkoord. De gemeenteraad, die inmiddels had begrepen dat het viaduct een sluiproute voor wild was geworden, stemde in 1989 echter tegen. Zij vonden dat de ecologische waarde belangrijker was dan een afrit voor plaatselijke verkeer. Ook een variant waarbij verkeer en wild gebroederlijk van het viaduct gebruik zouden maken, werd afgewezen.

Stijgende irritatie

In Zeist hoorde men die beslis-singen met stijgende irritatie aan. Inmiddels hadden zich langs de geplande route bedrijven gevestigd in de veronderstelling dat de afrit er zou komen. De ondernemers dreigden Zeist met miljoenenclaims. “Het is van evident belang dat de afrit er komt”, zei advocaat F. van Wijmen tijdens de zitting. Hij vroeg rechtbankpresident mr. Slothouber De Bilt te sommeren voorbereidingen te treffen voor de afslag.

In De Bilt vindt men dat er keurig is gehandeld. Afgezien van het feit dat de bestuursrechter volgens raadsman mr. Gelpke om technische redenen juridisch niet ontvankelijk is in deze zaak, vond hij dat de gemeenteraad van De Bilt weloverwogen haar beslissing had genomen. Die was alleen anders uitgevallen dan men in Zeist wilde, maar dat was toch geen reden de rechter in te schakelen? Provinciale Staten van Utrecht heeft zich al die tijd terughoudend opgesteld. “Wij zijn een voorstander van de aansluiting op de A28 indien de ecologische verbinding in stand blijft”, zei hoofd verkeer en vervoersbeleid P. Jansen diplomatiek. De provincie denkt dat een combinatie mogelijk is, maar een pasklare oplossing had Jansen daarvoor niet in zijn binnenzak.

Uitspraak 1 november.

Reageer op dit artikel