nieuws

Groot Afbouwbedrijf maakt een nieuw begin

bouwbreed

Het afbouwbedrijf van de heer C. Groot in Volendam maakt vandaag een nieuw begin. In de eerste plaats wordt wat eerst Afbouwbedrijf Groot en Koning heette nu officieel gesplitst. De uitvoering is ondergebracht in Groot Afbouwbedrijf BV; de verkoop van keukens, sanitair, tegels, haarden enz. aan aannemer en particulier in GBM BV, wat staat voor Groot Bouwmaterialen BV.

Voorts wordt vandaag een nieuw bedrijfspand geopend met een vloeroppervlakte van ongeveer 5500 m2, en er wordt een nieuwe activiteit van Groot Afbouwbedrijf geintroduceerd. Naast al deze toekomstgerichte activiteiten zal waarschijnlijk ook het verleden worden gememoreerd want het zilveren jubileum van het afbouwbedrijf wordt eveneens gevierd. Vandaag van 5 tot 10 uur wordt in de enorme nieuwe ruimte een feestelijke bijeenkomst gehouden, waarop aandacht aan ‘oud’ en ‘nieuw’ wordt geschonken. Terwijl overal in het nieuwe pand nog vele laatste handen aan het interieur wordt besteed spraken we met oprichter en eigenaar van het jubilerende bedrijf, algemeen directeur C. Groot, directeur Afbouwbedrijf J. Steur, en hoofd calculatie S. Beemster over het verleden, maar vooral over de toekomst van Groot Afbouwbedrijf en GBM. Dat verleden begon een kwart eeuw geleden in een tijd dat de cement dekvloeren in opkomst waren. Groot, die metselaar was, sprak in de bouwvakvakantie toevallig een stukadoor en zij besloten voor zichzelf te beginnen. Hun kapitaal was f. 125 per persoon. Er werd een betonmolen gekocht en de twee bouwvakarbeiders begonnen eerst in hun vrije tijd en later als ‘vrije ondernemers’ cement dekvloeren te leggen. Daar kwam al snel heel wat meer bij, zoals zo omstreeks 1970 stucwerk en wat later de montage van gipsblokken, tegelwerk en het spuiten van wanden en plafonds. Nadat compagnon C.J.H. Koning in 1983 de zaak om gezondheidsredenen had verlaten werden keukens en sanitair aan het assortiment toegevoegd. Inmiddels levert en plaatst Groot een compleet pakket afbouwmaterialen. De algemeen directeur: “Wij hebben nu ruim 140 medewerkers in dienst en bovendien werken van tijd tot tijd veertig onderaannemers voor ons. De omzet ligt zo tegen de f. 30 miljoen.”

Gehele pakket

Natuurlijk is het voor een aannemer mogelijk gebruik te maken van een enkel onderdeel uit het programma van Groot. “Maar het komt nogal eens voor, dat het gehele afbouwpakket aan ons wordt gegund, compleet met keuken en sanitair. De bouwkundige uitvoerder heeft dan contact met een man in ons bedrijf, als het ware een poleider die alle onderdelen in de gaten houdt.” Op zo’n manier werken kan alleen maar als er een uitstekende relatie bestaat tussen de twee partijen, als het dus echt ‘klikt’. “Daarom beginnen we met een nieuwe relatie vaak met een of twee onderdelen en we tasten dan samen af of een goede samenwerking tussen ons mogelijk is; of we samen de afspraken goed nakomen over tempo en plaats en of men onze kwaliteit goed vindt. En niet te vergeten: of de sfeer tussen de beide partijen goed is. Als dat allemaal in orde is gaan we vaak met elkaar verder. Maar natuurlijk zijn er ook aannemers die om heel gegronde redenen ons maar een deel van het afbouwwerk gunnen, bijvoorbeeld als ze voor de andere delen al goede relaties met collega-bedrijven hebben.”

Nieuwe activiteit

De nieuwe activiteit gaat Groot ontwikkelen nadat het bedrijf een vrij omvangrijk onderzoek heeft gedaan onder zijn (toekomstige) relaties. “Wij komen al bij het schrijven van het bestek in contact met architect, aannemer of poontwikkelaar. We bekijken dan met de deskundigheid die wij hier in huis hebben alle facetten van dat bestek die de afbouw betreffen. Eventuele onduidelijkheden, die later mogelijk tot misverstanden ke leiden, corrigeren wij en waar nodig worden, natuurlijk in overleg, veranderingen aangebracht. Zo kan bijvoorbeeld de natte cellen-garantie onduidelijk zijn, of er zijn te hoge wanden in het bestek aangegeven. Uit ons onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan dit soort dienstverlening en wij stellen ons dan ook veel van onze nieuwe activiteit voor.” Wat het bedrijf als geheel betreft denkt de directie aan een zekere stabilisatie. “Deze grootte van het bedrijf is goed onder controle te houden.” Wel heeft de nieuwe tak GBM nog wat nieuws: in het ruime bedrijfspand is plaats ingeruimd voor ruime expositiemogelijkheden voor keukens, badkamers, enz. maar ook voor het Wooncentrum Veerman. Voor de particuliere sector presenteert Groot en Veerman zich onder de naam Interieur Totaal Volendam.

Certificaten

Overigens wil ‘stabilisatie’ zeker niet zeggen dat er geen nieuwe initiatieven worden genomen. Zo wordt via het behalen van meer certificaten – voor buitengevel isolatie is er al een in het bezit – gewerkt aan een verdere verbetering van de kwaliteit en Groot wil ook via de daartoe geeigende kanalen streven naar een certificering van het complete afbouwpakket. Een van de problemen is nog wel het feit dat vakmensen in de afbouwsector niet gemakkelijk te krijgen zijn (“De lts heeft te weinig typische afbouwvakken in het rooster.”), maar gelukkig heeft, volgens de directie, Volendam nogal wat werkwilligen die graag een vak willen leren. “De meeste mensen die hier werken hebben we dan ook zelf opgeleid.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels