nieuws

Weerstand tegen plan dijkversterking Dalem-Vuren

bouwbreed

Een aantal bewoners van de Waal- en Merwededijk bij Gorinchem en Vuren wil dat de plannen voor de dijkversterking aangepast worden. Daarom hebben zij tijdens een beroepszaak voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hun kritiek gespuid. De beroepszaak is voor de bewoners de laatste kans om de plannen gewijzigd te krijgen. Aan de orde was de versterking van 3,5 kilometer dijk bij Dalem en 4,8 kilometer dijk bij Vuren. Als de plannen van het polderschap Tielerwaard doorgaan, betekent dit afbraak van een aantal huizen. Andere bewoners moeten een deel van hun tuin afstaan om een bredere dijk mogelijk te maken.

De familie J. Mens-Hoek wil dat in plaats van verbreding van de dijk een zestig hoge keermuur wordt aangelegd. Dat biedt het voordeel dat zij geen elf meter van de tuin hoeft in te leveren. De provincie wijst de aanleg van een keermuur af omdat deze het zicht op het oude fort Vuren verstoort en erg duur is. De kosten van 150 meter keermuur met fundering bedragen f. 1,5 a f. 2 miljoen.

De provincie zegt bewust voor buitendijkse verzwaring met grond gekozen te hebben omdat daardoor het landschap en de bebouwing zoveel mogelijk gespaard worden. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat op korte termijn weten of de plannen voor de dijkverzwaring bij Dalem en Vuren alsnog gewijzigd moeten worden.

Reageer op dit artikel