nieuws

Veel internationale onderwerpen op Betondag

bouwbreed Premium

Op 16 november houdt de Betonvereniging haar jaarlijkse Betondag, in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht. Er staan veel internationale onderwerpen op het programma.

Daarbij gaat het niet alleen om poen in Nederland met internationale betekenis, zoals de uitbreiding van Schiphol en een proef met hogesterktebeton in de haven van Rotterdam, maar ook om poen in het buitenland. ’s Middags houdt Dipl. ing. J. Lindenberger een lezing over een treintunnel in Oostenrijk. De operationeel directeur van Ballast Nedam International geeft vervolgens een toelichting op ‘The Link’, een brug van prefab betonnen elementen in Canada. En in het filmprogramma zijn vier internationale films opgenomen, over de Fahrlachtunnel Mannheim, de Eurotunnel, de magneetspoorbaan Transrapid bij Berlijn en de Skye Bridge in Schotland.

Nederlandse traditie

Naast de aandacht voor internationale ontwikkelingen blijft de Betondag echter vooral een Nederlandse traditie. Bij de entree van het Congrescentrum presenteren zich de studieverenigingen, in de Foyer en de Expozaal wordt een levendige ‘betonmarkt’ gehouden. Het congresprogramma begint met een overzicht van de activiteiten van de Betonvereniging en de Jaarrede, waarin ir. H.J.C. Oud spreekt over de bescherming van innovaties waarmee bedrijven hun concurrentiepositie ke verbeteren. Er worden twee lezingen gehouden over Schiphol, waarin onder andere aan de orde komt hoe Schiphol de nodige diensten en werken gaat besteden. De ontwikkelingen op het gebied van betonwapening worden behandeld door prof. ir. Ch.J. Vos, en J.M. Tilmans besluit de lezingenreeks met een toelichting bij Amsterdam Arena, het nieuwe stadion in Amsterdam Zuidoost. Het hele programma voor de Betondag is samengevat in een handig boekje, dat makkelijk in de zak van een colbertjasje past.

Inlichtingen over de Betondag zijn te verkrijgen bij de Betonvereniging te Gouda, telefoon 01820-39233 (na 10 oktober 0182-539233).

Reageer op dit artikel