nieuws

Schaeff test mini-graafmachines

bouwbreed

Qua stabiliteit behoort de mini-graafmachine nou niet bepaald tot de meest veilige machines. Door het intensieve gebruik van dit soort machines komen veelvuldig ongelukken voor die niet alleen op het economische maar ook op het menselijke vlak voor grote schade zorgen.

Een onderzoek in Duitsland, dat is verricht door het Tiefbauberufsgenossenschaft (TBG), heeft aangetoond dat alleen al in het jaar 1993 circa 500 mini-graafmachines zijn omgevallen. Daarbij werden naast vele licht- en zwaargewonden machinisten ook acht doden te betreuren.

Zelfs tot op heden ke de verschillende bouwmachinefabrikanten hun mini-graafmachines zonder meer op de markt brengen. Dit in tegenstelling tot de zwaardere machines waarvoor ten aanzien van ROPS/ FOPS uitgebreide testen dienen te worden uitgevoerd.

Om de machinist van een mini-graafmachine toch zoveel mogelijk zekerheid ten aanzien van de veiligheid van de Schaeff-machines te geven heeft Schaeff besloten om in samenwerking met de TBG een TOPS(Tip-Over-Protective-Structures)test uit te voeren, waarbij de veiligheid die een cabine biedt na kanteling getest wordt. Bovendien kon Schaeff dan gelijkertijd proefondervindelijk vaststellen hoe de berekeningen bij de ontwerpfase en de praktijk met elkaar in overeenstemming blijken te zijn.

Voor de test gebruikte men een mini-graafmachine van het type HR 12. Enerzijds vanwege zijn smalle onderwagen die een breedte heeft van 1,00 meter en anderzijds omdat deze machine tamelijk hoog (2,29 meter) is opgebouwd.

Om alle risico van verontreiniging van het grondwater te voorkomen gebruikte men in dit geval een machine die nog net niet afleveringsgereed was. Van de nog in de grondverf staande machine stond het hydraulische systeem volledig ‘droog’.

Norm

De geaccepteerde norm voor een mini-graafmachine is dat deze geen hoger bedrijfsgewicht heeft dan 1500 kg. Daartoe wordt vanaf het begin van de produktie van dit type machines waar mogelijk bespaard op ballast en overtollig gewicht. Zo ook bij deze Schaeff HR 12, die als gevolg van dit soort maatregelen tot een eigen massa komt van 1420 kg.

Uiteraard gaan deze maatregelen ten koste van de stabiliteit van de machine. Als daarbij tevens de wens uit de markt komt om een zo groot (veilig) mogelijk zicht rondom de machine hebben resulteert dit in haast onmogelijk dunnen spijlen.

Nadat de machine vanuit een werksituatie zijdelings werd omgegooid bleek dat de door de constructeurs berekende ‘kreukelzones’ aan hun doel beantwoordden. De energie die bij het omwerpen ontstond werd op gecontroleerde wijze in vervormingsenergie omgezet waardoor het risico voor de machinist minimaal blijkt te zijn.

De deformatie beperkte zich verder tot de cabine waarbij de basismachine onbeschadigd bleef.

Bij de veiligheidstest van Schaeff werd een mini-graafmachine van het type HR 12 gebruikt die werd omgegooid.

Reageer op dit artikel