nieuws

Realisatie ecologische hoofdstructuur vergt f. 163 miljoen extra

bouwbreed

Het kabinet besteedt in de periode tot en met 1998 f. 163 miljoen extra aan het realiseren van de ecologische hoofdstructuur. Bovendien zal geld uit het Groenfonds hiervoor worden gebruikt. Dit blijkt uit het Meerjarenprogramma Groene Ruimte 1996-2000.

De laatste jaren is vertraging ontstaan in de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur. De achterstand moet worden ingehaald, en daarvoor is extra geld nodig.

Ook wordt de natuurontwikkeling in uiterwaarden versneld uitgevoerd. “Dit vanwege de koppeling van natuurontwikkeling met de speciewinning voor dijkversterkingen als gevolg van het Deltaplan grote rivieren”, aldus het meerjarenplan.

Door de versnelde uitvoering komt in 2000 circa 4000 hectare natuurontwikkeling gereed. De kosten hiervan bedragen circa f. 125 miljoen. Dit bedrag wordt uitgesmeerd over de periode 1996-2000.

Bos

Uit het meerjarenplan blijkt dat het moeilijk is om veehouderijen in de buurt van natuurgebieden te verplaatsen. Tussen 1996 en 1999 is f. 42 miljoen hiervoor beschikbaar, maar het is onduidelijk of dit voldoende is.

Niet bekend

Reageer op dit artikel