nieuws

‘Rapport Ritzen verstikt kwaliteitszorg onderwijs’

bouwbreed

Het onlangs verschenen rapport ‘Kwaliteit en studeerbaarheid’ dreigt de kwaliteitszorg in het universitair onderwijs te verstikken. Die mening uitte prof.dr. J.H. van Lint, rector magnificus van de TU Eindhoven, in zijn rede bij de opening van het academisch jaar. Het rapport is deze zomer door een stuurgroep onder leiding van minister Ritzen vervaardigd.

“De bestaande kwaliteitszorg en het noodzakelijke voortdurende sleutelen aan het onderwijs zouden wel eens verstikt ke raken door de onvoorstelbare bureaucratische rompslomp, die ook nu weer over universitair Nederland wordt uitgestort. Er moet weer onnoemelijk veel papier geproduceerd worden, ten koste van veel tijd en geld, die aan het verzorgen van goed onderwijs besteed hadden ke worden”, zei Van Lint.

Volgens de rector ke de universiteiten beter gebruik maken van de door hen zelf ontwikkelde kwaliteitszorg dan van de door Ritzen voorgestelde incidentele maatregelen en activiteiten. Van Lint verzette zich tegen de suggestie, dat de kwaliteit van het onderwijs niet goed zou zijn. “Ik erger me mateloos aan de negatieve generalisaties over de kwaliteit van het hoger onderwijs door politici, studentenvakbonden en media”, aldus de rector.

‘Studeerbaarheid’

Van Lint benadrukte dat de kwaliteit van het onderwijs aan de Nederlandse Technische Universiteiten hoog is. Als eerste voorbeeld noemde hij de Eindhovense opleiding voor bouwkundig ingenieur.

“In 1994 constateerde de visitatiecommissie Bouwkunde dat het onderwijs aan onze faculteit voldoet aan de eisen, dat de bouwwereld grote waardering heeft voor de Eindhovense bouwkundig ingenieur, dat de afgestudeerden breed inzetbaar zijn en dat de faculteit veel aandacht besteedt aan kwaliteitszorg”, aldus de rector.

Van Lint had hevige kritiek op het woord ‘studeerbaarheid’ uit het rapport van Ritzen. “Het is een betekenisloos woord, een ongedefinieerd begrip. Ik vrees dat men ermee bedoelt dat we het onderwijs zo eenvoudig moeten maken, dat het met een minimale inspanning mogelijk wordt om binnen de gestelde tijd het diploma te halen”, zei Van Lint. Dat zou een grote bedreiging zijn voor de kwaliteit van het universitair onderwijs.

Master-titel

Van Lint zei dat de faculteiten erin zijn geslaagd de kwaliteit van het onderwijs te behouden, ondanks de verkorting van de cursusduur tot vier jaar, in 1982.

Daarom is besloten om, nu de meeste opleidingen weer vijfjarig worden, het vijfde jaar te gebruiken voor het vergroten van de zelfstandigheid en verbreding van de inzetbaarheid van de ingenieurs. Het vijfde jaar biedt daarvoor extra ruimte.

De rector zette zich in zijn rede opnieuw af tegen de overheidsmaatregelen tegen het ‘doorstromen’ van HTS-ingenieurs naar de universiteiten. “De HTS’ers die de verkorte TU-opleiding hebben gevolgd, worden in het bedrijfsleven zeer gewaardeerd”, aldus Van Lint. Hij zei dat er eenjarige post-initiele opleidingen in voorbereiding zijn, waarmee HTS’ers een master-titel ke verwerven. Dat kan nu nog alleen via Engelse universiteiten.

De rector wees in zijn rede ook op de beroepsopleiding Architectuur en Stedebouw, die deze maand voor het eerst begint. Het is een post-initiele opleiding die TU-ingenieurs voorbereidt op het uitoefenen van het beroep van architect of stedebouwkundige. Het is een combinatie van 20% onderwijs en 80% stage, gedurende twee jaar.

Buitenland

Tenslotte benadrukte Van Lint dat ingenieurs tijdens hun opleiding internationale ervaring op moeten doen. Dat kan door meer uitwisseling van studenten met universiteiten in het buitenland.

In Eindhoven bestaat het plan om een ‘Fellowtel’, een soort hotel voor buitenlandse studenten, en een ‘Fellowcentre’ te bouwen. Deze poen moeten voor een deel gefinancierd worden met Europese Stimulusgelden voor de regio. “Tot nu toe is er weinig bereidheid getoond om uit deze gelden te putten voor deze poen. Ik hoop dat dit verandert, want er is een nijpend tekort aan onderdak voor buitenlandse studenten”, besloot Van Lint zijn rede.

Reageer op dit artikel