nieuws

Monumentenzorg nog rendabeler dan voorspeld

bouwbreed

Voorspellingen dat restauraties niet geld kosten maar opleveren zijn meer dan waargemaakt in een “praktijktoets”. Daarbij resulteerde f. 10 miljoen subsidie in f. 33 miljoen aan investeringen en een “terugverdieneffect” van “aanzienlijk meer” dan de voorspelde 108%. “Wat moeten wij nog meer bewijzen om monumenten te ke behouden?”, is het commentaar van mr. P. van Vollenhoven, voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds.

De resultaten van de “praktijktoets” zijn gisteren door ir. J.C. ’t Hart van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gepresenteerd op het jubileumsymposium in Den Haag van het tienjarige Restauratiefonds. Eerdere onderzoeken van de Nederlandse Investeringsbank en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid voorspelden dat elke subsidie zou resulteren in iets minder dan drie keer zo grote investeringen en een terugverdien-effect van 108%. Uit de toets blijken de investeringen in de praktijk bijna drieenhalf keer zo groot. De tien miljoen subsidie leverde ruim 200 manjaren werk en een veel groter terugverdieneffect.

Fondsvoorzitter Van Vollenhoven merkte op dat de nieuwe begroting van het kabinet nog geen stimulans bevat voor de monumentenzorg. “Als de gunstige uitkomsten uit de toets geen effect sorteren, wat is dan nog meer nodig om aan te tonen dat investeren in monumentenzorg zinvol is?”, aldus Vollenhoven.

Nuis zegt geld toe

Voor staatssecretaris Nuis van OCW is de toets overtuigend geweest. Hij zegde toe “een uiterste inspanning” te doen om nog dit jaar “een substantiele eenmalige dotatie aan de monumentenzorg te besteden”. Dat geld komt uit de zogenaamde onderuitputting, de meevallers op de begroting van het Rijk. Hoeveel geld, kon hij niet zeggen. “Dat weten we over een flinke maand”, aldus Nuis.

Voorzitter De Vries van de Bouw- en Houtbond FNV sloot zich aan bij dit pleidooi. Investeren in de monumentenzorg levert werk voor ervaren vaklieden, die door doorstroming plaats ke maken voor minder gekwalificeerde werklozen. Gezien het rustiger tempo is het werk ook zeer geschikt voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten die nu nog buiten het arbeidsproces staan, aldus De Vries. De rijksoverheid zou met flankerend beleid ook een impuls moeten geven aan de noodlijdende restauratie-opleidingen, bepleitte hij.

Volgens voorzitter Brinkman van de AVBB heeft de sector de produktiemiddelen en het ambachtelijke vakmanschap om een grootscheeps investeringsprogramma aan te ke.

Reageer op dit artikel