nieuws

Miljoenen voor sloop en renovatie Bijlmer

bouwbreed Premium

Woningcorporatie Nieuw Amsterdam gaat 8000 woningen opknappen en 3000 woningen saneren. Daarnaast worden 750 huizen verkocht en worden nog eens 600 panden te koop aangeboden aan de huidige bewoners. Ook worden 14 parkeergarages gesloopt. B en W van Amsterdam willen hiervoor f. 322,5 miljoen beschikbaar stellen.

De corporatie is met name actief in de Bijlmermeer. Eerder stelde het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) f. 270 miljoen beschikbaar voor de sanering van het woningbezit van de corporatie. Voorwaarde was dat het gemeentebestuur ook geld beschikbaar zou stellen.

Als de gemeenteraad met het plan akkoord gaat wordt eerst f. 226 miljoen uitgekeerd en daarna f. 44 miljoen in de vorm van een renteloze lening. “Voorts stelt de gemeente circa f. 52,5 miljoen beschikbaar als bijdrage in de stedebouwkundige werken”, aldus een toelichting van de gemeente.

In 1993 sloten de gemeente, de corporatie en de CFV een overeenkomst in verband met de eerste fase van de vernieuwing van de Bijlmer. “Voor deze eerste fase was door de gemeente Amsterdam f. 169,6 miljoen beschikbaar gesteld”, aldus een toelichting van de gemeente. In juli diende Nieuw Amsterdam een vervolgsaneringsaanvraag in. Het programma daarvan loopt tot 2007. Over vijf jaar wordt de aanpak van het woningbezit geevalueerd.

Fusie

Drie andere Amsterdamse corporaties gaan per 1 januari 1996 fuseren. Het gaat om De Doelen, Lieven de Key en Onze woning. De corporaties werken al geruime tijd samen. In 1993 begonnen zij met het gezamenlijk ontwikkelen van bouwpoen, hetgeen leidde tot de oprichting van de gemeenschappelijke ontwikkelingsorganisatie De Principaal. De corporaties bezitten in totaal ruim 30.000 woningen en circa 1500 bedrijfsruimten en garages.

Reageer op dit artikel