nieuws

Katwijk kiest architecten voor nieuw gemeentehuis

bouwbreed Premium

Uit de 39 reacties op de Europese aanbesteding van de uitbreiding van het gemeentehuis heeft de gemeente Katwijk vijf architecten geselecteerd om een ideeenschets te maken.

De vijf architecten die kandidaat zijn voor dit po van f. 18 miljoen zijn allen Nederlanders: ir. J.M. van Iersel (Van den Broek en Bakema, Rotterdam), ir. B.G.J.J. Snelder (Snelder BV, Maastricht), ir. M.N. Weertman (Tauber Architecten, Alkmaar), ir. I. Ezerman en ir. M.A.I.

a Campo (ADP Architecten, Deventer), F.N.M. de Graaf (Stuurman Partners, Waddinxveen). De vijf hebben tot 30 september de tijd om een schetsontwerp met prijsopgave en milieutoets te maken voor uitbreiding van het uit de jaren dertig stammende gebouw van de architecten Hooykaas en Lockhorst. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding van f. 15.000. De plannen worden getoetst door enkele interne diensten waarna uiteindelijk de gemeenteraad, vermoedelijk tegen het eind van het jaar, de definitieve keuze maakt. De gemeente wordt bij dit alles geadviseerd door Twijnstra Gudde.

Projectcoordinator Mulder van Katwijk merkt als kanttekening bij de procedure op dat veel andere gemeenten belangstelling tonen voor dit soort aanbestedingen en de aanpak van Katwijk. Deze heeft ook de goedkeuring verworven van de BNA, hoewel zij de vergoeding voor de architecten te laag vindt. De BNA voert al enige tijd campagne tegen slechte prijsvragen en meervoudige opdrachten, evenals een actiegroep onder aanvoering van architect Jo Coenen.

Reageer op dit artikel