nieuws

Inspectiedienst legt werk stil tijdens onderzoek

bouwbreed

De Inspectiedienst sociale zaken en werkgelegenheid (voorheen arbeidsinspectie) heeft vorige week in Hoogmade een werk stilgelegd. Een en ander vond plaats in het kader van een landelijk onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij het werken aan asfaltwegen.

Volgens plaatsvervangend poleider Wagemans van de Inspectiedienst was het verkeer bij het werk in Hoogmade niet omgelegd en waren er ook geen wegafzettingen geplaatst. Het gevolg was dat de wegwerkers meer gevaar liepen dan volgens de inspectiedienst verantwoord leek.

Vorig jaar kondigde de dienst al aan vaker werken stil te gaan leggen. Uit een onderzoek naar de veiligheid van wegwerkers uit 1993 bleek namelijk dat er regelmatig sprake was van levensbedreigende situaties bij de aanleg van asfaltwegen. Volgens Wagemans, die nu mede leiding geeft aan een nieuw onderzoek, is de intentie van de wegenbouwers en de wegbeheerders om te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet nu meer aanwezig dan twee jaar geleden. “Het onderzoek is echter nog niet afgerond. Pas in het voorjaar van 1996 zullen we met de definitieve resultaten komen.”

Wagemans wijst ook op het feit dat de richtlijnen voor wegafzettingen onlangs zijn aangescherpt. Dit moet meer duidelijkheid geven over wie nu verantwoordelijk is voor de wegafzetting. Volgens de oude richtlijnen is dat de wegbeheerder. Deze schoof de verantwoordelijkheid in de praktijk echter vaak af richting de aannemer. “Rijkswaterstaat heeft nu strengere eisen aan de wegbeheerders gesteld ten aanzien van veilige afzettingen. Hoewel deze richtlijnen officieel nog niet van kracht zijn, hebben alle dienstkringen van Rijkswaterstaat wel een brief gehad dat ze daar nu al naar moeten handelen.”

Reageer op dit artikel