nieuws

Iets nieuws brengen

bouwbreed Premium

Menige ondernemer piekert erover met een nieuw produkt of een nieuwe dienst te komen. Het kan zijn dat de omzet van zijn bedrijf niet voldoende groeit of zelfs langzamerhand afneemt. Het is ook mogelijk dat hij een verzadiging verwacht van zijn markt in de naaste toekomst en dus een nieuwe troef nodig acht. Het kan tevens zijn dat een massa concurrenten hetzelfde aanbieden, soms tegen een lagere prijs, zodat het nuttig zou zijn met een nieuw of beter aanbod te komen. In al zulke gevallen – en tevens als bewijs van zijn kunde en vindingrijkheid – wordt produktontwikkeling een streven of zelfs noodzaak voor zijn bedrijf.

Het ligt voor de hand dat het ontwikkelen van iets nieuws een massa geld kan kosten en heel wat inspanning vergt. In sommige gevallen kan dat het voortbestaan van de zaak in gevaar brengen. Niet alleen is het dus een klap in het gezicht van de ondernemer indien het fout gaat, ook als hij er niet aan kapot gaat. Hij zal dan ook zijn uiterste best moeten doen om te slagen. Is daar nu een soort aanwijzing voor te geven?

Natuurlijk kan dat, vooral omdat heel wat ondernemers de zaken niet zo best aanpakken. We weten al jaren dat succes in deze afhangt van twee dingen: het produkt of de dienst en de manier waarop dat op de markt wordt gebracht. Laten we eerst eens kijken naar hetgeen zal worden gemaakt of bedacht.

Een massa invallen of ideeen zijn wel aardig, maar er moet vraag naar zijn of ke worden ontwikkeld. Dat wil zeggen dat men moet weten wat kopers of gebruikers nodig hebben en wensen. Men behoort de vraag te kennen en de behoeften te weten. Datgene wat u zelf nuttig acht, leuk of interessant vindt, hoeft nog geen vraag uit te lokken, u zou ermee ke blijven zitten. Een nieuw produkt behoort beter te zijn dan het bestaande, de kosten van een klant te verminderen, of iets te brengen dat er nog niet eerder was. En – heel belangrijk – het dient te passen in uw bedrijf of sector. Een bouwondernemer kan best een heerlijke ham roken, maar die raakt zijn bedrijf aan de straatstenen niet kwijt!

Om dat allemaal te ke overzien, is het gewoonlijk het beste of verstandigste iets te ontwikkelen dat past bij uw huidige zaken en klanten. En bij de vakkennis en techniek van uw mensen. Het risico van iets totaal nieuws is vaak te groot, vooral wat betreft de acceptatie door de afnemers. Aan dit laatste dient dus erg veel aandacht en zorg te worden besteed. Dit valt onder het op de markt brengen, waar we het een volgende keer over zullen hebben.

Het inschatten van de wensen en behoeften van de markt, dit taxeren van de vraag, is een hele toer. U kunt het voor een deel vragen aan uw klanten – en dat dient u zeker te doen – maar dit is niet de oplossing. Het is ook vrij algemeen dat anderen zich nooit in het probleem hebben verdiept. Toch dient u een vrij veilig idee te hebben van de verkoopkansen.

Dit wil zeggen dat u zoveel mogelijk moet weten van wat uw klanten met uw spullen of diensten aanvangen. Waar eventueel hun problemen liggen, wat u mogelijk kunt doen om ze behulpzaam te zijn om hun kosten te verminderen of te beheersen, hun methoden te vereenvoudigen, hun aanbod te verbeteren.

Kostenverlaging is de zekerste weg naar succes, het wegnemen van een moeilijkheid bij de klant de tweede mogelijkheid. Soms wil dit zeggen dat u zelfs meer dient te weten van hun produktie en methodiek dat zijzelf! Begrip voor en beheersing van de procedes van anderen is derhalve onmisbaar.

Denk nu niet dat elke vernieuwing van uw aanbod een waarlijk revolutionaire zaak moet zijn. Vaak zit het in kleinigheden, simpele verbeteringen, waar tot nu toe een ander nog niet op is gekomen. De huidige verwonderlijke snelle evolutie van computertechnologie verloopt ook stap voor stap, doch levert verrassende resultaten op. Alleen doordat vele mensen zonder voorbehoud erover piekeren en tot oplossingen komen. Kunt u dat ook?

Reageer op dit artikel