nieuws

Geen extra zandwinning uit Waddenzee

bouwbreed

De Noordhollandse Vereniging van Producenten van Bodemspecie (NVPB) krijgt geen vergunning om extra zand te winnen uit het westelijk deel van de Waddenzee. De NVPB vroeg de vergunning aan om te voldoen aan de grote vraag naar zogeheten bollenzand. Dit wordt gebruikt om grasland geschikt te maken voor bollencultuur. Rijkswaterstaat verstrekte de NVPB vorig jaar een vergunning om 500.000 kubieke meter zand uit de Waddenzee te winnen (tot 2000) met een maximum van 125.000 kubieke meter per jaar. Meer zandwinning zou het leefmilieu in de Waddenzee verstoren.

Directeur Van der Berg van de NVPB zegt teleurgesteld te zijn in de beslissing, maar hoopt dat het ministerie nog te vermurwen is. “Het gaat om de periode tot 2000. Daarna hebben wij een overslagdepot bij Den Helder waardoor we uit de Noordzee ke winnen.”

Reageer op dit artikel