nieuws

Gebouw van 150.000 m3 zachtjes opgeruimd

bouwbreed

Midden in de wijk Bogenhausen te Munchen staat het Panavia kantoor dat een inhoud heeft van 150.000 m3. Het uit de tijd geraakte gebouw was veroordeeld om plaats te maken voor zinvollere bebouwing. Gezien de plaats waar dit gebouw zich bevindt, werden er ten aanzien van de sloop hoge eisen gesteld.

Het werk is gegund aan het Duitse aannemingsbedrijf Arge Schoendorfer, dat zich niet alleen diende te verplichten bij de sloop geen explosieven te gebruiken maar tevens zo geruisloos en stofvrij als maar mogelijk was te werken.

In totaal bedroeg het af te voeren materiaal ruim 10.000 ton voornamelijk bestaande uit gewapend beton. Dit werk diende bovendien in een zeer krap bemeten tijdsperiode van 10 weken geheel gereed te zijn.

Materieel

Voor het grove sloopwerk zette Arge Schoendorfer twee grote Caterpillar hydraulische graafmachines in: een Cat 330LN met een eigen gewicht van 42,5 ton en een 60 tons Cat 235D. Beide machines zijn speciaal uitgerust voor dit werk met een zwaar uitgevoerde drie-delige sloopgiek waarmee met de 330LN tot op een hoogte van 21 meter kan worden gewerkt en met de 235D tot een hoogte van 25 meter.

De gieken konden naar believen met een betonschaar of met een betonvergruizer worden uitgerust.

Nadat de muren, de vloeren en het betonskelet neergehaald waren werd het gesloopte materiaal door een Cat 320 met een eigen gewicht van 20 ton en een Cat 229D van 32 ton, uitgerust met schalengrijpers, gesorteerd en in trucks geladen om te worden gestort of gerecycled. De door de opdrachtgever gestelde termijn van oplevering lijkt ‘fluitend’ gehaald te worden.

Een, met een drie-delige sloopgiek, die reikt tot een hoogte van 25 meter, Cat 235D hydraulische graafmachine haalt het te slopen materiaal waarna o.m. een Cat 320 zorgt voor het sorteerwerk en het beladen van vrachtwagens.

Reageer op dit artikel