nieuws

Flevoland wil huizen bouwen voor een ton

bouwbreed

De provincie Flevoland en de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) willen aannemers stimuleren huizen te bouwen voor een bedrag van maximaal f. 100.000. De provincie heeft een groot tekort aan goedkope huurwoningen. De provincie en de SEV hebben inmiddels aannemers, architecten en woningbouwverenigingen benaderd om met ontwerpen te komen. De voorstellen ke worden ingediend tot 20 oktober. Daarna vindt een beoordeling plaats.

Volgens het provinciebestuur is het mogelijk het tekort aan goedkope woningen op te lossen door aannemers huizen te laten bouwen die maximaal een ton mogen kosten. Het is de bedoeling om per jaar circa 100 van dit soort woningen te bouwen.

“Voor de realisering van een of meer poen heeft de provincie een totaalbedrag van f. 30.000 beschikbaar gesteld als bijdrage in de voorbereidings- en uitvoeringskosten”, aldus een toelichting van het provinciebestuur.

Het gaat om twee woningtypen. Een woning met drie kamers en een oppervlakte van minimaal 65 m2, met een bouwprijs van circa f. 85.000 en een woning met vier kamers en een oppervlakte van circa 85 m2, met een bouwprijs van circa f. 100.000. De huurprijs van de woningen moet circa f. 600 per maand bedragen. De panden zijn met name bedoeld voor jongeren, alleenstaanden en ouderen.

Ook elders

Ongeveer 20 procent van het huidige aantal huurwoningen in Flevoland heeft een huur van maximaal f. 600 per maand. Hierdoor is het voor mensen met een laag inkomen bijzonder moeilijk om een onderkomen te vinden in deze provincie. Volgens gedeputeerde L. Bouwmeester ke de woningtypes die naar aanleiding van het po worden ontwikkeld ook elders in den lande uitkomst bieden. Het po bestaat uit twee fasen. In eerste instantie worden de ontwerpen geinventariseerd en vervolgens wordt het ‘ideale’ ontwerp uitgevoerd.

Volgens een woordvoerder van de provincie heeft een aantal aannemers gezegd dat het mogelijk is om voor relatief weinig geld huizen te bouwen. Het is niet noodzakelijk dat het gaat om sobere rijtjeshuizen, aldus de woordvoerder.

“Ze ke het resultaat zijn van een razend efficient bouwproces of van een uitgekiende stedebouwkundige schakeling. De kunst is om, met behoud van volwaardige kwaliteit, de richtbedragen zo dicht mogelijk te benaderen en daarbij reeel te calculeren.”

Reageer op dit artikel