nieuws

Flevoland stimuleert milieu-poen

bouwbreed

De provincie Flevoland steekt f. 1,2 miljoen in achttien milieu-innovatieve poen. Drie daarvan hebben een raakvlak met de bouwsector. Van de stimuleringsbijdrage komt de helft van de Europese Unie.

Zo krijgt het bedrijf K.A. Techniek krijgt f. 88.000 subsidie voor het ontwikkelen van straat- en rioleringsverzamelputten van High Density Poly Ethyleen. Morssinkhof Plastic BV in Zeewolde krijgt f. 100.000 en legt zich toe op de verwerking van hoogwaardig kunststofrecyling. Het bedrijf wil een installatie aanleggen om produktieafval te recyclen tot nieuwe grondstoffen. Het gaat dan met name om het recyclen van polyethyleen buizen voor hoogwaardig gebruik.

Deen Polyester Constructies in Emmeloord onderzoekt of het mogelijk is polyestervulstoffen uit produktieafval en afgedankte polyester-constructies geproduceerd kan worden. Het po kan de afvoer van polyester-produktieafval naar de stortplaatsen fors verminderen. De provincie subsidieert het po met f. 100.000.

Reageer op dit artikel