nieuws

Criteria voor certificeren sorteerbedrijven gereed

bouwbreed Premium

Het College van Deskundigen van de Stichting Certiva heeft een ontwerp voor de criteria voor de certificering van sorteerbedrijven van bouw- en sloopafval opgesteld. Commentaar op het ontwerp is mogelijk tot 13 oktober dit jaar.

Certificering van sorteerbedrijven van bouw- en sloopafval is met inwerking treden van het Stortverbod voor Bouw- en Sloopafval begin volgend jaar van groot belang. In het verbod zal zijn opgenomen dat slechts gecertificeerde bedrijven dan de mogelijkheid hebben bepaalde residustromen bij stortplaatsen af te leveren. Als gevolg van technische en technologische ontwikkeling ontstaan bij het sorteren steeds meer fracties die hergebruikt ke worden. Behalve dit materiaal ontstaat echter ook afval waarvoor nog geen goede mogelijkheid voor toepassing is gevonden. Deze residustromen komen op stortplaatsen terecht.

De Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval Sorteren (BRBS-Sorteren) heeft in samenwerking met BDA Intron heeft de certificeringsregeling voorbereid. De eisen in het Besluit Stortverbod en de nadere invulling daarvan in de Ministeriele Regeling voor verwijderen van bouw- en sloopafval zijn opgenomen in de ‘Criteria voor de Certificering van Sorteerbedrijven’. De begin dit jaar opgerichte Stichting Certiva te Schelluinen coordineert de certificatie in de afvalbranche.

Na verwerking van commentaar op de criteria zal door BDA Intron accreditatie bij de Raad voor Accreditatie worden aangevraagd om te mogen certificeren op basis van de definitieve ‘Criteria voor de Certificering van Sorteerbedrijven’.

Verplicht stellen

Het ministerie van VROM moet nog zekerheid verschaffen over het verplicht stellen van een certificaat voor het mogen storten van residustromen. VROM laat nog onderzoek doen naar de samenstelling van het te storten afval. Dat is betrokken op vaststellen wat nog wel en wat niet meer te hergebruiken is. Dit onderzoek zal voor het in werking treden van het ‘Stortverbod voor Bouw- en Sloopafval’ gereed moeten zijn.

Reageer op dit artikel