nieuws

Bouwbonden beginnen proces over atv-opbouw bij staking

bouwbreed

Een gezamenlijke actie van de bouwbonden FNV en CNV moet antwoord geven op de vraag of gedurende een staking de opbouw van atv-rechten gewoon doorgaat of niet. Daartoe bereiden ze een drietal proefprocessen voor, zodat de nodige jurisprudentie kan worden verkregen.

Een drietal districten van zowel de bouwbond FNV als van de bouwbond CNV zijn gevraagd om enige bedrijven, die na de bouwstaking in het voorjaar afzagen van opbouw van atv-rechten voor hun stakende bouwvakkers, voor een dergelijke rechtszaak voor te dragen.

Volgens cao-coordinator Van Wijngaarden van de bouwbond-CNV wordt er binnen zijn organisatie gekeken waar de grootste kans van slagen voor een dergelijk proces ligt.

“Het aantal klachten en vragen over deze kwestie mag dan misschien niet zo groot zijn, ik ben er van overtuigd dat het maar een topje van de ijsberg is. Vandaar dat we deze zaak doorzetten”, aldus Van Wijngaarden.

Veel aannemers

Bestuurder Van der Borgt van de bouwbond-FNV in Zuid-Holland heeft het over enkele duizenden bouwvakkers, die als gevolg van deze staking hun opbouw van atv-rechten gekortwiekt zien. Zijn district heeft al een tweetal ondernemingen voorgedragen voor een dergelijk proefproces. Dat is de Hollandse Beton Maatschappij(HBM) in Den Haag en het metselbedrijf Slingerland in Bergambacht.

In Noord-Holland noemt districtsbestuurder Chris Baars van deze bouwbond Hein Schilder Bouw uit Volendam als bedrijf, dat vanuit zijn district zal worden voorgedragen om via een proces de nodige jurisprudentie te krijgen over de desbetreffende cao-artikelen.

Het district Weert van de bouwbond FNV (bij het CNV spreekt men van het district Limburg) meldt ons dat het aantal aannemers, dat zich volgens de bonden aan deze korting van atv-rechten schuldig heeft gemaakt, zeker tussen de 10 en 15 % van het totale aannemersbestand omvat.

Geen recht op loon

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf is van mening dat deze moeite van de bouwbonden tevergeefs zal zijn. In de periode direct na de langdurige staking heeft het AVBB via de lidorganisaties de aannemersbedrijven laten weten dat de atv-opbouw voor de duur van de staking kon worden gestaakt. Waar niet wordt gewerkt, bestaat ook geen recht op loon en dus ook niet op de aanvullende afspraken”, aldus mr. Van der Ent van het AVBB .

Volgens hem is op deze periode de jongste cao-afspraken van toepassing, waarin bij art. 35 geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de opbouw van atv-rechten ten behoeve van collectieve roostervrije dagen en per onderneming vast te stelen roostervrije dagen.

Er wordt slechts gesproken van de verwerving van 3,1, roostervrije uren per week tijdens het dienstverband. Per kalenderjaar ke maximaal 160 roostervrije uren worden opgebouwd oftewel 20 dagen.

In de bouwcao, die op 31 december 1994 expireerde, maar waaraan bij gebrek aan een nieuwe tijdens de bouwstaking wellicht nog enige jurisprudentie aan kan worden ontleend, verwerft men per vier weken het recht op een roostervrije dag ter collectieve besteding (bijvoorbeeld de wintersluiting) en een dag per vier weken ter vrijere vaststelling.

Goede Vrijdag

Complicerende factor bij deze kwestie is bovendien dat in de stakingsperiode de Goede Vrijdag als collectieve roostervrije dag viel. Volgens werkgevers heeft men sindsdien een atv-dag minder, volgens de werknemers heeft men die niet ke opnemen en wenst men er nog recht op te ke laten gelden.

In beide cao’s wordt de vraag of de atv-opbouw doorgaat als er wordt gestaakt, maar het dienstverband blijft gehandhaafd, echter niet beantwoord.

Wanneer de processen gevoerd gaan worden is op dit moment nog niet bekend.

Reageer op dit artikel