nieuws

Asfalt ook geschikt voor zwaarbelaste wegen

bouwbreed

Asfalt blijft een goed produkt voor de aanleg van wegen, ook wanneer deze zwaar worden belast. Wel kan de technische toepassing van asfalt op sommige punten worden verbeterd. Zo zijn er verbeteringen mogelijk bij de mengselkeuze en de grondmechanica.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Asfaltconstructies voor zwaarbelaste wegen en wegverhardingen’. VBW-Asfalt, Benelux Bitume en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van het ministerie van Verkeer en Waterstaat presenteerden het door hen gemaakte onderzoek gisteren in Bilthoven.

Aan het onderzoek werd twee jaar gewerkt. Aanleiding vormde, aldus J. van der Heijden van VBW-Asfalt, de beslissing in het Structuurschema Verkeer en Vervoer om in totaal 8000 kilometer weg te verbreden. “De verbreding van wegen wordt veelal aan de rechterkant van de weg gerealiseerd. Deze wordt het zwaarst belast, als gevolg van het vrachtverkeer. Daarnaast worden rijsnelheden steeds hoger en stijgen ook de aslasten van vrachtwagens. Asfalt heeft hiervan te lijden. Om die reden zijn we gaan onderzoeken in hoeverre asfalt geschikter gemaakt kan worden om ook deze steeds zwaarder wordende belasting op te vangen.”

Geotechnisch ontwerp

Een belangrijke sleutel bij het onderhoudsarm ontwerpen van asfaltverhardingen die zwaar worden belast ligt bij het geotechnisch ontwerp. Om die reden moet de geotechnicus vaker, en in een vroeger stadium, bij een po worden betrokken. Ook tijdens de uitvoering moet deze specialist betrokken blijven bij het werk.

Volgens Van der Heijden komt de geotechniek in de praktijk vaak in het geding, omdat er te lange procedures nodig zijn bij de aanleg van wegen. “Op het moment dat er eindelijk een besluit gevallen is voor de aanleg of verbreding van een weggedeelte moet er vaak veel te snel worden uitgevoerd. De geotechniek komt hierdoor in het gedrang. Om een goed beeld te krijgen van de zettingen is er tijd nodig om het zandbed te laten werken. Vaak wordt er echter te snel geasfalteerd waardoor er daarna nog zetting plaatsvindt en de weg daardoor ‘hobbelig’ wordt.”

Ten aanzien van de spoorvorming is het volgens Van der Heijden van belang dat de schade wordt beperkt tot de deklaag. “Als de wegfundering stevig is hoeft in geval van spoorvorming alleen de toplaag te worden aangepakt. Dat scheelt een hoop werk.”

Reageer op dit artikel