nieuws

Adviesboom van Grontmij hardhandig ontworteld

bouwbreed

Het gebeurt niet vaak dat een ingenieursbureau inderhaast een persconferentie inlast om het slechte resultaat toe te lichten. Het kostte de pr-staf van Grontmij dan ook veel moeite om zijn bestuursvoorzitter, ir. Jan Reneman, zover te krijgen. Daar was wel alle aanleiding toe. Winst wordt er dit jaar nauwelijks gemaakt en 150 mensen moeten uitkijken naar een andere baan. De adviesbomen groeien niet meer tot in de hemel.

Uiterst voorzichtig legde Reneman gisteren in het Amsterdamse Hilton Hotel uit waar de pijn zit. Het komt er in het kort gezegd op neer dat Grontmij Advies en Techniek BV (A en T) in De Bilt te groot is en te weinig feeling heeft met de markt. Dit landelijk en soms internationaal werkende onderdeel ondersteunt de 23 lokale A en T-bedrijven in hun dagelijkse activiteiten. “De Bilt is de kennispool voor de 23 lokaal werkende A en T-bedrijven. Op deze centrale afdeling werken meer dan 500 mensen. Dit bedrijfsonderdeel gaan we verkleinen door mensen over te plaatsen naar de lokale vestigingen en door het laten afvloeien van mensen”, aldus Reneman.

De capaciteit wordt in rap tempo met 150 mensen gereduceerd. Het betreft 100 vaste krachten en 50 tijdelijke medewerkers. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Samen met de adviseurs van McKinsey wordt gekeken of de organisatie zoals Grontmij die voorstaat nog verder verbeterd kan worden. Vooralsnog houdt men vast aan een centrale kenniscluster in De Bilt en een netwerk van regionale ondernemingen. Reneman: “Het centrale bedrijf zal de grote opdrachten binnen moeten halen. Zo zorgt dat onderdeel voor de projectcoordinatie van de Betuwelijn. De regionale vestigingen moeten de concurrentie aan met de plaatselijke adviesbureaus.”

De kosten van de gehele operatie zijn geraamd op – 7 miljoen. Deze komen ten laste van het tweede halfjaar.

Moordend

Daarnaast is de concurrentie in de wereld der ingenieurs moordend. Grontmij kampt hierdoor met onderbezetting wat weer consequenties heeft op de marges van de A en T-onderdelen milieu, infrastructuur, ruimtelijke inrichting, procestechniek en installaties en bouw. Op vooral het terrein milieu heeft men een aanzienlijke onderbezetting. Reneman: “Een procent onderbezetting kost ons f. 3,5 miljoen aan bedrijfsresultaat. We zijn niet in staat om die achterstand in een volgende periode te corrigeren. Als gevolg hiervan zullen we ons bijvoorbeeld uit bepaalde niet rendabele milieutrajecten terug gaan trekken.”

Onderbezetting, die nog eens wordt versterkt door een overcapaciteit aan ingenieursdiensten, en de kosten van reorganisatie zorgen ervoor dat Grontmij een minimale winst zal maken over 1995. Reneman weigert de omvang hiervan te geven en wil ook niet vooruitkijken naar 1996. In 1994 werd bij een omzet van f. 544,7 miljoen nog een resultaat na belasting gerealiseerd van f. 16,76 miljoen. Over de eerste zes maanden van dit jaar kwam Grontmij uit op een winstniveau van f. 2,1 miljoen (-57 procent) en een omzet van f. 259 miljoen. Dit laatste cijfer is geflatteerd omdat Coman, het bedrijf dat men vorig jaar overnam, niet in de eerste halfjaaromzet 1994 was meegenomen. “Wordt de omzet van Coman eruit gehaald dan is de omzet over de eerste zes maanden lager dan vorig jaar”, aldus Reneman.

Hij stond gisteren lang stil bij een uiterst negatieve ontwikkeling in zijn sector. Het blijkt dat de privatisering van overheidsdiensten hapert. Grontmij, maar ook andere concurrenten waren er vanuit gegaan dat de (rijks)overheid zich zou gaan terugtrekken en zich uitsluitend als opdrachtgevers zouden gaan opwerpen. Niets is minder waar. Reneman: “De vraag is of de overheid gehele opdrachten geeft, of dat ze zelf het projectmanagement in handen houdt en alleen capaciteit inhuurt, waarvan wij steeds meer signalen ontvangen.” Reneman hekelt deze houding van de overheid. Hij wees erop dat er in het algemeen op een terugtredende overheid was gerekend. Als de trend zich doorzet dat Rijkswaterstaat bij grote poen zelf de leiding in handen houdt, komt dat Grontmij slecht uit. “Wij mogen dan alleen de mensen leveren maar we zijn geen veredeld uitzendbureau.” De marges op het detacheren van personeel liggen veel lager dan op het uitvoeren van een totaalpo.

In arren moede heeft men voor het noorden van Nederland IHN Captech opgericht. Dit uitzendbureau detacheert mensen bij de overheid, of bij dochterondernemingen.

Reageer op dit artikel