nieuws

Zonne-energie en warmte-opslag op termijn bezien

bouwbreed

In task 15 van IEA (International Energy Agency) is een werkgroep actief op het gebied van zonne-energie in combinatie met energie-opslag op lange termijn. Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) heeft DWA Installatie- en energie-advies te Bodegraven gevraagd om namens Nederland in deze werkgroep mee te doen. Daartoe is DWA bij een bijeenkomst in Gotenburg in Zweden geweest. De werkgroep moet de mogelijkheden onderzoeken van grootschalige toepassing van thermische zonne-energie gekoppeld aan een langetermijnopslagsysteem.

Verder wordt een bijdrage geleverd aan het APAS- (Actions de Preperation d’Accompagnement et de Suives) programma. Het is hierbij de bedoeling dat de deelnemers uit de verschillende EG-lidstaten bestaande poen evalueren waarin op grootschalige wijze gebruik is gemaakt van de combinatie zonnecollectoren en seizoenopslag van warm- en koud water.

In Nederland gaat het daarbij om het po van 96 zonnewoningen in Groningen waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van warmte-opslag. Een ander deel van het programma behelst de selectie of evaluatie van nieuwe poen, waarin beide technieken worden toegepast, om deze eventueel voor te dragen voor EU-subsidie.

Reageer op dit artikel