nieuws

Weert zal f. 1 mln moeten toeleggen op Muntcomplex

bouwbreed Premium

Door het teleurstellende aanbestedingsresultaat van de uitbreiding en renovatie van het Muntcomplex in Weert, moet het gemeentebestuur van Weert, samen met Nationale Nederlanden eigenaar van de winkels op de begane grond, f. 1 miljoen bijpassen.

Aanvankelijk bedroeg het verschil tussen de laagste inschrijver en het beschikbare krediet zelfs f. 8 miljoen, maar dat kon na uitvoerige prijsonderhandelingen met de laagste inschrijvers worden teruggebracht tot f. 1 miljoen. In het complex wil Weert onder andere de bibliotheek huisvesten.

De gemeenteraad, die op 31 augustus vergadert, wordt verzocht een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Volgens het college van B en W bleek dat bij de prijsaanbiedingen, van met name de bouwkundige werken, grote verschillen bestonden.

“Het inschrijfbedrag van de laagste inschrijver bedroeg f. 28.092.000 en van de hoogste inschrijver f. 32.585.000. Verwacht werd dat de gezamenlijke aanbesteding met Nationale Nederlanden op circa f. 20 miljoen zou uitkomen. De overschrijding was fors en betrof zowel het gedeelte van Nationale Nederlanden als van de gemeente”, vermeldt het raadstuk.

Inmiddels zijn de bouwkundige werkzaamheden gegund aan de laagste inschrijvers: Aannemersbedrijf Van Omme en de Groot BV Rotterdam, Van de Meerakker BV Weert (elektronische installaties) en Technisch Buro Creemers Roermond en Hopman liften Heerlen (werktuigbouw).

Reageer op dit artikel