nieuws

Uitbreiding Harlinger haven kost f. 44 mln

bouwbreed

De uitbreiding van de haven in Harlingen kost in de komende vijf jaar bijna f. 44 miljoen. Dat blijkt uit een meerjarenraming 1995-2000 van de gemeente Harlingen.

In het najaar wordt begonnen met het uitdiepen van de Industriehaven. In totaal moet 300.000 kubieke meter zand worden verplaatst. De extra diepte van de haven houdt verband met de invloed van het getij. Het bereiken van het nieuwe peil betekent voor het grootste deel van de Industriehaven een gemiddelde verdieping van 1 m. B en W willen het vrijgekomen zand gebruiken voor de aanleg van een nieuw strand aan de Westerzeedijk. De gemeente Harlingen heeft het ingenieursbureau Havenwerken Rotterdam gevraagd een technisch onderzoek naar de verdieping uit te voeren. Daarbij is ondermeer aandacht besteed aan de plaatsen waar gebaggerd moet worden, aan de sterkte van de Noorderpier en aan de sterkte van de Industriekade. Het bureau concludeert dat de verdieping technisch haalbaar is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels