nieuws

Overheid verstrekt informatiebladen energieheffing

bouwbreed

De ministeries van VROM, Financien en Economische Zaken hebben gezamenlijk een tweetal informatiebladen laten maken over de op handen zijnde energiebelasting. Die zal, verschillend voor huishoudens en bedrijfsleven, worden ingevoerd worden per 1 januari 1996 als de Tweede Kamer tenminste daartoe ingediende wetsvoorstellen aanvaard.

Het wetsvoorstel energiebelasting is al ingediend, een tweede wetsvoorstel, dat de compensatie voor deze heffing regelt in de belastingsfeer is nog niet bij de Tweede Kamer gearriveerd.

In de veronderstelling dat de Tweede Kamer met de voorstellen akkoord zal gaan, hebben de ministeries nu informatiebladen laten maken, waarin huishoudens en bedrijven ke lezen wat er belast wordt en hoe zwaar, maar ook hoe energie zou ke worden bespaard.

De voor huishoudens en bedrijven afzonderlijke informatiebladen ke worden opgevraagd bij Bedrijfs- en Publieksvoorlichting van het ministerie van Financien, tel. 070 – 3427542, het Bureau Persoonlijke voorlichting van het ministerie van VROM, tel. 070 – 3395050 en het Bureau Informatie van het ministerie van EZ, tel. 070 -3798820.

Reageer op dit artikel